Vývoj hospodaření za období 2010 – 2013

poliklinika Velké Valy

Při převzetí nemocnice městem v polovině roku 2010 zpracoval poradce města Nymburk pro oblast zdravotnictví Ing. Richard Vonička, MBA Koncepci udržitelnosti rozvoje Nemocnice Nymburk (období 2010-2015), jejíž základní teze byly až do dnešních dnů průběžně rozpracovány, a které vedení společnosti úspěšně využívalo k operativnímu řízení nemocnice. Díky jasné koncepci se podařilo hospodaření společnosti udržet v kladných číslech a nemocnici rozvíjet.

TABULKA (Vývoj hospodaření 2010 – 2013)

„Jak vyplývá z předložených dat, predikce funkčnosti modelu fungování nemocnice s městem byla ověřena. Kromě důsledného manažerského řízení subjektu nemocnice je k dosažení těchto výsledků potřeba vzájemného respektu k odbornosti a definování cílů rozvoje nemocnice s ohledem na potřeby regionu a jeho občanů,“ řekla ředitelka Nemocnice Nymburk JUDr. Alice Opočenská.

Otázkou do budoucna bude: Kam směřovat nemocnici dál? Nymburská nemocnice je totiž živou společností, do které je potřeba neustále investovat a rozvíjet ji. Bude třeba pokračovat ve strukturálních opatřeních, která pomohou zvýšit atraktivitu nemocnice, zajistit získávání nových pacientů a návaznou zdravotní péči pro pacienty velkých nemocnic. Těmito kroky pak prosadit strategii integrace, cílem které je vytvoření silné a významné organizační struktury nemocnice, a to eventuálně i ve spolupráci s ostatními zdravotnickými zařízeními v regionu.