Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na VZ – pojištění odpovědnosti za újmu poskytovatele zdr. péče

VZ – pojištění