Vzdělávání 

Naším cílem je poskytnout našim klientům kvalitní zdravotnickou péči, a proto vzděláváme naše zaměstnance.

Vzdělávání zaměstnanců Nemocnice Nymburk s.r.o. je financováno z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Identifikace projektu:

Název projektu: Vzdělávání zdravotnických pracovníků v Nemocnici Nymburk s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/35.01087

Doba realizace projektu: 1.11. 2010 – 31.10. 2012
Bližší popis projektu:
Projekt Nemocnice Nymburk s.r.o. je zaměřen na vzdělávání zdravotnického personálu. Toto vzdělávání vede ke zvyšování adaptability zaměstnanců tím, že zvyšuje jejich odborné znalosti, dovednosti a kompetence.

Během dvou let trvání projektu nemocnice proškolí 197 pracovníků z řad lékařů, středního zdravotnického personálu (zdravotní sestry, fyzioterapeuti, laboranti) a pomocného zdravotnického personálu (sanitáři). Zaměstnanci se budou vzdělávat v oblasti odborného vzdělávání (specializační a celoživotní vzdělávání, kvalifikační kurzy) a v rozvoji klíčových kompetencí, jako jsou PC dovednosti, komunikační a manažerské dovednosti.

Součástí projektu je i vytvoření systému dalšího profesního vzděláván í a dvouletého vzdělávacího programu.

Součástí projektu je i vytvoření systému dalšího profesního vzdělávání a dvouletého vzdělávacího programu. Hlavním cílem projektu je zvýšení odborné kvalifikace zdravotnických zaměstnanců nemocnice v souladu se zákonem č. 95/2004 a 96/2004. Cílem projektu je také aplikovat získané znalosti a dovednosti do praxe, což se následně odrazí ve sledovaných indikátorech kvality a spokojenosti pacientů.

Vzdělávací program pro lékaře a nelékaře
Vzdělávání zdravotnických pracovníků

Nemocnice Nymburk s.r.o. vzdělává své zaměstnance z fondů EU

Výsledek výzvy výběrového řízení

Oznámení o výsledku
Výsledek výzvy

Výsledek výzvy výběrového řízení

Více info zde

Podání nabídky do výběrového řízení

Dovolujeme si Vám nabídnout podání nabídek do právě otevřeného výběrového řízení na zajištění vzdělávacích služeb v projektu Vzdělávání zdravotnických pracovníků v Nemocnici Nymburk s.r.o. (reg. číslo: CZ.1.04/1.1.02/35.01087). Text výzvy i její přílohu naleznete v přílohách.

Příloha 1: Výzva k podání nabídek
Příloha 2: Příloha k výzvě k podání nabídek