VZMR na dodávku zařízení: Bodypletysmograf pro plicní oddělení Nemocnice Nymburk s.r.o.

Odkaz na VZMR: https://www.tendermarket.cz/common/zakazka/zakazkaList.seam?idZakazka=T004/17V/00005535

Bližší informace: Ing. Michal Breda, Technicko-provozní náměstek Nemocnice Nymburk s.r.o., tel.: 325 505 260