Zaměstnanci nymburské nemocnice si polepší o pět procent

mg_8282

Plného pětiprocentního navýšení tarifních mezd, které v minulém roce pracovníkům ve zdravotnictví odsouhlasila Vláda ČR, se dočkají zaměstnanci Nemocnice Nymburk s. r. o. Na vyšší mzdu se mohou těšit již v březnové výplatě. Pozitivní zpráva je výsledkem jednání mezi nemocničními odbory a vedením společnosti.

„Jsem opravdu velice ráda, že jsme mohli vyjít vstříc legitimnímu požadavku, který v rámci kolektivního vyjednávání přednesli zástupci našich zaměstnanců. V plném rozsahu jsme jim mohli vyhovět nejenom díky změnám ve znění úhradové vyhlášky, ale také s ohledem na stabilizovanou finanční situaci nemocnice, jejíž hospodářský výsledek je již od roku 2012 trvale, tedy i za uplynulý rok 2014, v kladných číslech,“ říká JUDr. Alice Opočenská, jednatelka nemocnice. Nemalý podíl pak na příznivé situaci v možnosti zaměstnancům vyhovět mají i nově nasmlouvané příjmy z podnájmu nebytových prostor.

Vedení nemocnice je rádo, že se potřebné prostředky pro navýšení mezd našly i přes úbytek financí, který nemocnice postihne po výpadku částky, již získávala prostřednictvím regulačních poplatků. Ty byly nezanedbatelnou položkou v příjmech nemocnice.

„Plánování rozpočtu nemocnice je velice složité. Při jednáních jsme však vzali v úvahu fakt, že stabilní tým, který již čtvrtým rokem navyšuje výkonnost nemocnice a který dodržuje pravidla pro hospodaření nastavená vedením nemocnice, je tím, co nemocnice nejvíce potřebuje ke svému dalšímu rozvoji. Spokojení a v mezích možností náležitě odměnění zaměstnanci jsou naší prioritou,“ vysvětluje jednatelka.