Změna čísla Faxu do nemocnice

send_fax_1024

Došlo ke změně čísla faxu do nemocnice, staré číslo faxu 325 512 737 už neplatí. Nové číslo je 325 505 357.