• Hlasování – nejlepší nemocnice

Nemocnice Nymburk se účastní prestižního projektu HealthCare Institut zaměřeného na finanční zdraví, bezpečnost a spokojenost pacientů a zaměstnanců.

Jedná se o komplexní hodnotící projekt zaměřený na finanční zdraví, bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů, hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců českých nemocnic. Struktura komplexního porovnávání vychází z metodiky strategického nástroje pro měření výkonnosti organizací – Balanced Scorecard (autoři: prof. Norton a prof. Kaplan – Harvard University, USA). Projekt Nemocnice ČR probíhá od 1. února do 31. srpna 2022.

Hlasovat můžeme přímo zde: