Nemocnice Nymburk s.r.o.
Boleslavská 425
288 01 Nymburk
IČO: 28762886
tel.: 325 505 111Ceník:

000176 Sepsání žádosti o umělé přerušení těhotenství včetně UZ vyšetření ADMINISTRATIVNÍ VÝKONY 800 Kč
000177 Sepsání žádosti o sterilizaci ADMINISTRATIVNÍ VÝKONY 800 Kč
000001 Poplatek za jednorázovou roušku Administrativní 12 Kč
000002 Respirátor FFP2 Administrativní 41 Kč
000005 Doprovod pacienta Administrativní 350 Kč
000010 Doprovod dítěte v nemocnici (dítě nad 6 let) bez stravy Administrativní 300 Kč
000011 Doprovod dítěte v nemocnici (dítě nad 6 let) se stravou Administrativní 504 Kč
000012 Potvrzení o pobytu v nemocnici Administrativní 144 Kč
000013 Vyplnění formuláře pro komerční pojišťovnu Administrativní 770 Kč
000014 Zdravotní dokumentace pro komerční pojišťovnu Administrativní 430 Kč
000015 Ostatní potvrzení vystavované na odděleních Administrativní 290 Kč
000016 Lékařské vyjádření k žádosti do zařízení sociálních služeb Administrativní 240 Kč
000017 Vystavení lékařské zprávy ostatní Administrativní 500 Kč
000019 Pořízení výpisu, opisu, kopie - A4 Administrativní 10 Kč
000020 Pořízení výpisu, opisu, kopie - A3 Administrativní 20 Kč
000021 Kopírování zdravotní dokumentace – A4 Administrativní 10 Kč
000022 Kopírování zdravotní dokumentace – oboustranné a A3 Administrativní 20 Kč
000023 Poplatek za zápis záznamu o očkování mimo ČR do ISIN Administrativní 250 Kč
000024 Poplatek za dohledání údajů v porodní knize (pro nezdravotnické účely) Administrativní 600 Kč
000025 Paušální poplatek za projednání smlouvy / studie etickou komisí Administrativní 12610 Kč
000026 Pronájem prostoru s příslušenstvím (zasedací místnost) na 1 den Administrativní 1100 Kč
000027 Vystavení lékařské zprávy z porodopisu Administrativní 360 Kč
000028 Vyplnění tiskopisu-trvalé následky Administrativní 480 Kč
000029 Jednorázové pláště Administrativní 35 Kč
000030 Příplatek za ubytování na nadstandardním jednolůžkovém pokoji za den Administrativní 880 Kč
000031 Příplatek za nadstandardní pokoj obsazený dvěma osobami celkem za den na osobu Administrativní 720 Kč
000032 Administrativní výkon odborného,nebo praktického lékaře a 10 min (výpis z dokumentace) Administrativní 215 Kč
000033 Provedení změny údajů na vystavené pracovní neschopence (na žádost dočasně práce neschopného provedena změna např. místa pobytu PN, změna vycházek...) Administrativní 180 Kč
000034 Administrativní poplatek za ověření oprávněnosti spojené s fyzickým vystavením vícejazyčného certifikátu nebo potvrzení o výsledku testu/vyšetření/očkování SARS-CoV-2 Administrativní 300 Kč
000035 Vystavení certifikátu HIV negativní Administrativní 180 Kč
000036 Odběr krve nebo moči u osoby podezřelé z požití alkoholu na vlastní žádost Administrativní 420 Kč
000037 Sportovní prohlídka s EKG Administrativní 800 Kč
000038 Zajištění stáže, odborné praxe (120,- Kč/za 1 den) Administrativní 120 Kč
000039 Odborné stáže, které jsou součástí specializačního vzdělávání stáž v rozsahu do 20 dnů Administrativní 420 Kč
000040 Odborné stáže, které jsou součástí specializačního vzdělávání stáž od 20. dne a každý další započatý měsíc Administrativní 240 Kč
000041 Stáže mimo rámec specializačního vzdělávání - Stáž v rozsahu 1 až 15 dní Administrativní 720 Kč
000042 Stáže mimo rámec specializačního vzdělávání - Stáž od 17. dne a každý další započatý měsíc Administrativní 500 Kč
000046 Očkování cizinců-samoplátců Administrativní 400 Kč
000251 Převzetí pacienta samoplátce (osoby bez zdravotního pojištění) od zdravotnické záchranné služby Administrativní 750 Kč
000255 Sanitářský kurz Administrativní 15000 Kč
000257 Zdravotní péče pro samoplátce a nepojištěné cizince mimo EU vychází z bodové hodnoty zdravotních výkonů vychází z vyhl.č.: 134/1998 Sb.ve znění pozdějších přepisů. Administrativní 1.58 Kč
000258 Opis pitevního protokolu včetně popisu Administrativní 215 Kč
000259 Poplatek za mimořádné dohledávání informací (případy starší jednoho roku) Administrativní 250 Kč
000260 Školení KPR Administrativní 650 Kč
000261 Kurz základní masáže novorozence v rozsahu 30min Administrativní 200 Kč
000262 Zapůjčení polohovatelného nemocničního lůžka Praktika, Linet (omezeno volnou kapacitou) Administrativní 100 Kč
000268 Vyplnění tiskopisu na lázeňskou péči Administrativní 500 Kč
000302 Sestavení jídelníčku nutriční terapeutkou na 14 dní po předchozím vyšetření na přístroji InBody Administrativní 1000 Kč
001223 Školení první pomoci pro firmy / cena za osobu Administrativní 650 Kč
000086 Akupunktura - první sezení Algeziologická ambulance 550 Kč
000087 Akupunktura - druhé a následné sezení Algeziologická ambulance 300 Kč
000252 Akupunktura první sezení Algeziologická ambulance 800 Kč
000253 Akupunktura kontrola Algeziologická ambulance 400 Kč
000269 OpenCast fixace - fixace předloktí Chirurgie 2500 Kč
000270 OpenCast fixace - vysoká ruka Chirurgie 4100 Kč
000085 Kvantitativní stanovení CRP (POCT) Dětské 180 Kč
000256 Vyšetření Streptest Dětské 200 Kč
000089 Projednání dokumentace ke klinickému hodnocení, studii a vydání stanoviska Etická komise 6000 Kč
000090 Projednání dodatků (změny ve schválených dokumentech) Etická komise 3000 Kč
000248 Imunizace od 7+0, anti D GYN - POR 1000 Kč
000084 Kvantitativní stanovení CRP (POCT) Interní ambulance 180 Kč
000265 Podávání vysokých dávek vitamínu C samoplátcům - jedna aplikace Interní ambulance 1500 Kč
000266 Podávání vysokých dávek vitamínu C samoplátcům - tři aplikace Interní ambulance 3600 Kč
000267 Vypálení vyšetření MR, CT, skiagramu na pevný nosič Interní ambulance 200 Kč
000162 Těhotenský hormon hCG z krve LABORATOTNÍ VYŠETŘENÍ NA ŽÁDOST PACIENTKY 420 Kč
000163 Těhotenský hormon hCG z moče LABORATOTNÍ VYŠETŘENÍ NA ŽÁDOST PACIENTKY 180 Kč
000164 Sedimentace krve LABORATOTNÍ VYŠETŘENÍ NA ŽÁDOST PACIENTKY 120 Kč
000165 Odběr MOP + kultivace z pochvy LABORATOTNÍ VYŠETŘENÍ NA ŽÁDOST PACIENTKY 240 Kč
000166 Stěr z čípku na cytologii LABORATOTNÍ VYŠETŘENÍ NA ŽÁDOST PACIENTKY 240 Kč
000167 Krevní obraz LABORATOTNÍ VYŠETŘENÍ NA ŽÁDOST PACIENTKY 240 Kč
000168 CRP LABORATOTNÍ VYŠETŘENÍ NA ŽÁDOST PACIENTKY 360 Kč
000170 Jaterní testy LABORATOTNÍ VYŠETŘENÍ NA ŽÁDOST PACIENTKY 360 Kč
000171 Vyšetření na nejběžnější pohlavně přenosná onemocnění - STI (Plzeň) LABORATOTNÍ VYŠETŘENÍ NA ŽÁDOST PACIENTKY 1800 Kč
000300 Vyšetření a základní měření InBody s rozborem výsledků pro samoplátce, cca 30min. Nutrice 1150 Kč
000301 Sestavení jídelníčku nutriční terapeutkou na 14 dní Nutrice 1400 Kč
000091 Cílené vyšetření gynekologem ODBORNÉ VÝKONY NA ŽÁDOST PACIENTKY 1000 Kč
000092 Kontrolní vyšetření gynekologem ODBORNÉ VÝKONY NA ŽÁDOST PACIENTKY 800 Kč
000093 Vyšetření prsů ODBORNÉ VÝKONY NA ŽÁDOST PACIENTKY 600 Kč
000094 Použití jednorázových gynekologických zrcadel ODBORNÉ VÝKONY NA ŽÁDOST PACIENTKY 50 Kč
000095 Kolposkopická expertíza s odběrem cytologie ODBORNÉ VÝKONY NA ŽÁDOST PACIENTKY 1500 Kč
000096 Odběr cytologie z čípku děložního na žádost klientky ODBORNÉ VÝKONY NA ŽÁDOST PACIENTKY 500 Kč
000097 Odběr cytologie z čípku děložního metodou LBC (není hrazena pojišťovnou) ODBORNÉ VÝKONY NA ŽÁDOST PACIENTKY 500 Kč
000098 Vyšetření na rizikové typy HPV (viry způsobující rakovinu děložního čípku) ODBORNÉ VÝKONY NA ŽÁDOST PACIENTKY 1200 Kč
000099 Vyšetření pro vydání potvrzení o zdravotním stavu včetně UZ ODBORNÉ VÝKONY NA ŽÁDOST PACIENTKY 1200 Kč
000100 Oddálení menstruace ODBORNÉ VÝKONY NA ŽÁDOST PACIENTKY 300 Kč
000101 Zavedení nebo vyjmutí nitroděložního tělíska na žádost ODBORNÉ VÝKONY NA ŽÁDOST PACIENTKY 1000 Kč
000102 Nitroděložní hormonální tělísko (cena zahrnuje také zavedení do dělohy) ODBORNÉ VÝKONY NA ŽÁDOST PACIENTKY 4000 Kč
000103 Zavedení IUD s lokálním anestetikem ODBORNÉ VÝKONY NA ŽÁDOST PACIENTKY 4750 Kč
000104 Konzultace v pohotovostní službě bez vyšetření či ultrazvuku ODBORNÉ VÝKONY NA ŽÁDOST PACIENTKY 600 Kč
000105 Plastická úprava stydkých pysků ODBORNÉ VÝKONY NA ŽÁDOST PACIENTKY 15000 Kč
000106 Plastická úprava poševního vchodu ODBORNÉ VÝKONY NA ŽÁDOST PACIENTKY 10000 Kč
000107 Lokální anestetikum k zavedení IUD ODBORNÉ VÝKONY NA ŽÁDOST PACIENTKY 750 Kč
000108 Odstranění znaménka, bradavičky ODBORNÉ VÝKONY NA ŽÁDOST PACIENTKY 3000 Kč
000121 Předoperační vyš. před malým výkonem (KO+EKG)do 40 let ODBORNÉ VÝKONY NA ŽÁDOST PACIENTKY 600 Kč
000122 Předoperační vyš. před malým výkonem nad 40 let ODBORNÉ VÝKONY NA ŽÁDOST PACIENTKY 1200 Kč
000131 Ultrazvukové vyšetření na žádost ODBORNÉ VÝKONY NA ŽÁDOST PACIENTKY 600 Kč
000136 Ukončení těhotenství do konce 7. týdne farmakologicky ODBORNÉ VÝKONY NA ŽÁDOST PACIENTKY 5000 Kč
000137 Provedení umělého ukončení těhotenství do 8. týdne chirurgicky ODBORNÉ VÝKONY NA ŽÁDOST PACIENTKY 4500 Kč
000138 Provedení umělého ukončení těhotenství v 8.-12. týdnu chirurgicky ODBORNÉ VÝKONY NA ŽÁDOST PACIENTKY 5500 Kč
000145 léková aplikace (i.m.,s.c.,i.v.) ODBORNÉ VÝKONY NA ŽÁDOST PACIENTKY 200 Kč
000146 Odběr krve ODBORNÉ VÝKONY NA ŽÁDOST PACIENTKY 200 Kč
000148 Odběr STI - sexuálně přenosné choroby ODBORNÉ VÝKONY NA ŽÁDOST PACIENTKY 1500 Kč
000149 Vystavení receptu (antikoncepce na 1 měsíc, postkoitální antikoncepce, apod.) ODBORNÉ VÝKONY NA ŽÁDOST PACIENTKY 300 Kč
000151 Výkony v pohotovostní službě (15:30 – 22:00 hod) a soboty a neděle - vystavení receptu (antikoncepce na 1 měsíc, postkoitální antikoncepce, apod.) ODBORNÉ VÝKONY NA ŽÁDOST PACIENTKY 500 Kč
000153 Výkony v noci (22,00 – 7:00 hod) - vystavení receptu (antikoncepce na 1 měsíc, postkoitální antikoncepce, apod.) ODBORNÉ VÝKONY NA ŽÁDOST PACIENTKY 1200 Kč
000156 IUD - LEVOSERT                 ODBORNÉ VÝKONY NA ŽÁDOST PACIENTKY 3000 Kč
000161 OVITRELLE Injekční roztok ODBORNÉ VÝKONY NA ŽÁDOST PACIENTKY 900 Kč
000264 Farmakologická revize při zamlklém těhotenství do 7. týdne grav ODBORNÉ VÝKONY NA ŽÁDOST PACIENTKY 400 Kč
001121 Jednorázový pás (kardiotokografie) 2ks ODBORNÉ VÝKONY NA ŽÁDOST PACIENTKY 120 Kč
001123 Aplikace 4DryField 1g ODBORNÉ VÝKONY NA ŽÁDOST PACIENTKY 2200 Kč
001124 Aplikace 4DryField 3g ODBORNÉ VÝKONY NA ŽÁDOST PACIENTKY 3500 Kč
000054 Laboratorní vyšetření PCR mutace FII OKBH, TO, mikrobiologie 750 Kč
000055 Laboratorní vyšetření PCR mutace FV OKBH, TO, mikrobiologie 750 Kč
000056 Kontrola glukometru OKBH, TO, mikrobiologie 240 Kč
000057 Vyšetření stolice (kvantitativní OK ve stolici) – ČR samoplátci OKBH, TO, mikrobiologie 101 Kč
000058 Vyšetření stolice (kvantitativní OK ve stolici) – cizinci samoplátci OKBH, TO, mikrobiologie 152 Kč
000061 Stanovení protilátek na onemocnění COVID-19, třídy IgG kvantitativně OKBH, TO, mikrobiologie 500 Kč
000062 Laboratorní vyšetření PCR na SARS-CoV-2 v případě, kdy osoba nemá nárok na provedení testu zdarma v rámci dobrovolného plošného screeningového testovaní včetně vystavení certifikátu o výsledku testu a odběru. OKBH, TO, mikrobiologie 814 Kč
000063 Potvrzení o výsledku testu pro potřeby vycestování OKBH, TO, mikrobiologie 250 Kč
000064 Antigenní test na SARS-CoV-2 v případě , kdy osoba nemá nárok na provedení testu zdarma v rámci dobrovolného plošného screeningového testovaní včetně vystavení certifikátu o výsledku testu . OKBH, TO, mikrobiologie 201 Kč
001219 Odběr biologického vzorku k laboratornímu vyšetření OKBH, TO, mikrobiologie 200 Kč
001220 PCR vyšetření výtěru na černý kašel (neobsahuje odběr vzorků) OKBH, TO, mikrobiologie 800 Kč
000081 Celkové ORL vyšetření včetně audiologie ORL ambulance 700 Kč
000082 Aplikace inhalačního analgetika ENTONOX ORL ambulance 350 Kč
000083 Aplikace náušnic 1x ORL ambulance 360 Kč
000109 Provedení sterilizace na žádost pacientky PORODNICKÉ SLUŽBY 12000 Kč
000110 Aplikace přípravku Hyalobarrier gel při operaci k zabránění tvorby srůstů PORODNICKÉ SLUŽBY 3500 Kč
000111 Aplikace přípravku Hyalobarrier gel Endo při laparoskopické operaci PORODNICKÉ SLUŽBY 4000 Kč
000112 Aplikace přípravku 4DryField k zabránění tvorby srůstů a zástavě krvácení PORODNICKÉ SLUŽBY 3500 Kč
000113 Prsní kloboučky na kojení silikonové, vel. S a M PORODNICKÉ SLUŽBY 200 Kč
000114 Alternativní přírodní podpora kojení PORODNICKÉ SLUŽBY 150 Kč
000116 Individuální konzultace porodního plánu (více něž 20 minut, max 1 hodina) PORODNICKÉ SLUŽBY 1000 Kč
000117 Individuální konzultace s porodní asistentkou (1 až 1,5 hodiny) PORODNICKÉ SLUŽBY 1200 Kč
000118 Volba lékaře pro vedení porodu PORODNICKÉ SLUŽBY 15000 Kč
000119 Volba operatéra PORODNICKÉ SLUŽBY 10000 Kč
000120 Služba porodní asistentky-péče o ženu před porodem PORODNICKÉ SLUŽBY 7500 Kč
000125 Ultrazvukový screening těhotných v I. trimestru (včetně screeningu preeklampsie) PORODNICKÉ SLUŽBY 1500 Kč
000126 Ultrazvuková podrobná morfologie plodu ve II. trimestru PORODNICKÉ SLUŽBY 1500 Kč
000127 Ultrazvuková podrobná morfologie v III.trimestru (30.-32. týden gravidity) PORODNICKÉ SLUŽBY 700 Kč
000128 Ultrazvukový screening těhotných ve 36.-37. týdnu gravidity (včetně průtoků) PORODNICKÉ SLUŽBY 500 Kč
000130 Ultrazvukové určení pohlaví plodu na žádost PORODNICKÉ SLUŽBY 300 Kč
000132 Ultrazvuková fotografie plodu PORODNICKÉ SLUŽBY 100 Kč
000133 Samoplátci prvotrimestrální screening UZ PORODNICKÉ SLUŽBY 1500 Kč
000135 3D/4D dokumentace (foto, video) na USB (v ceně je USB disk s kapacitou 4 GB) PORODNICKÉ SLUŽBY 1000 Kč
000140 Zástava laktace na vlastní žádost PORODNICKÉ SLUŽBY 800 Kč
000141 Inhalační analgezie (Entonox) při výkonu nebo ambulantním vyšetření PORODNICKÉ SLUŽBY 450 Kč
000142 inhalační analgezie (Entonox) při porodu (cena za každých započatých 500 gramů) PORODNICKÉ SLUŽBY 500 Kč
000143 vyšetření krevní skupiny a Rh faktoru PORODNICKÉ SLUŽBY 400 Kč
000144 Kardiotokograf na žádost PORODNICKÉ SLUŽBY 800 Kč
000154 Ženská bylinná napářka- směs voňavý porod PORODNICKÉ SLUŽBY 120 Kč
000155 Porodní sál - aromaterapie při porodu PORODNICKÉ SLUŽBY 60 Kč
000158 Porodní sál -obal na placentu                 PORODNICKÉ SLUŽBY 100 Kč
000159 Kurz laické první pomoci s porodní asistentkou PORODNICKÉ SLUŽBY 400 Kč
000160 Zápůjčka monitoru dechu - na dobu 6 měsíců PORODNICKÉ SLUŽBY 1200 Kč
000169 Krevní skupina + Rh faktor PORODNICKÉ SLUŽBY 450 Kč
000175 Nocleh další osoby - nadstandardní pokoje (za 1 noc) PORODNICKÉ SLUŽBY 480 Kč
000244 Aplikace intimního gelu s poučením pacientky PORODNICKÉ SLUŽBY 160 Kč
000245 Noc nadstandardní pokoj č. 1 PORODNICKÉ SLUŽBY 1200 Kč
000246 Noc nadstandardní pokoj č. 3, 4, 7 PORODNICKÉ SLUŽBY 1400 Kč
000247 Noc nadstandardní dvoulůžkový pokoj č. 8 PORODNICKÉ SLUŽBY 2200 Kč
000250 Porodnice/noc druhá osoba, pokoj 3, 4, 7 PORODNICKÉ SLUŽBY 750 Kč
000254 Nadstandardní strava PORODNICKÉ SLUŽBY 450 Kč
001120 Služba porodní asistentky-doprovod k porodu PORODNICKÉ SLUŽBY 7500 Kč
001122 Nadstandardní pokoj - apartmán (včetně celodenní stravy pro 1 osobu) PORODNICKÉ SLUŽBY 4900 Kč
000049 Každá další hodina Parkování 50 Kč
000050 Ztráta či zničení parkovacího lístku / karty Parkování 1000 Kč
000051 Parkování při hospitalizaci / noc Parkování 100 Kč
000052 Parkování - otec při porodu / noc Parkování 100 Kč
000088 Služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění související s uložením lidských ostatků Patologie 600 Kč
001201 Profesní prohlídka (registrovaní pacienti) Praktický lékař pro dospělé 600 Kč
001202 Vyšetření a posudek k profesním průkazům Praktický lékař pro dospělé 600 Kč
001203 Potvrzení o zdravotním stavu (např. dobrovolný hasič, myslivecká stráž) Praktický lékař pro dospělé 300 Kč
001204 Vyšetření a posudek pro řidiče (nový ŘP) Praktický lékař pro dospělé 550 Kč
001205 Výpis ze zdravotní dokumentace Praktický lékař pro dospělé 350 Kč
001206 Vyplnění formulářů pro komerční účely Praktický lékař pro dospělé 400 Kč
001207 Jiný administrativní úkon Praktický lékař pro dospělé 300 Kč
001208 Vyšetření a posudek pro řidiče (prodloužení, rozšíření, posudek nad 65let) Praktický lékař pro dospělé 400 Kč
001209 Vyšetření a posudek pro řidiče mimo pravidelné intervaly (obnovení po odebrání) Praktický lékař pro dospělé 600 Kč
001210 Vyšetření a posudek pro sportovce Praktický lékař pro dospělé 600 Kč
001211 Vyšetření a posudek způsobilosti k držení zbrojního průkazu Praktický lékař pro dospělé 800 Kč
001212 Potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu Praktický lékař pro dospělé 200 Kč
001213 Vyšetření pacienta bez zdravotního pojištění Praktický lékař pro dospělé 600 Kč
001214 Komplexní předoperační vyšetření (včetně EKG) pro samoplátce Praktický lékař pro dospělé 600 Kč
001215 Zpráva k přihlášce do domova důchodců Praktický lékař pro dospělé 300 Kč
001216 Zpráva pro účast na rekondičních a rekreačních pobytech Praktický lékař pro dospělé 400 Kč
001217 Aplikace očkování nehrazeného ZP (plus cena vakcíny dle aktuálního ceníku distributora) Praktický lékař pro dospělé 200 Kč
001218 Vyšetření na žádost pacienta (EKG, CRP, glykémie, TOKS) Praktický lékař pro dospělé 200 Kč
001221 FSME IMMUN- vakcína proti klíšťové encefalitidě (pod 50 let ), včetně aplikace Praktický lékař pro dospělé 1010 Kč
001222 ADACEL - vakcína proti záškrtu, tetanu a černému kašli, včetně aplikace Praktický lékař pro dospělé 960 Kč
000065 Sonografické vyšetření prsou nehrazené ZP RDG 350 Kč
000066 Zapůjčení RDG snímku RDG 150 Kč
000067 RTG hrudníku RDG 600 Kč
000068 Vypálení obrazové dokumentace na CD (CT, MR, Skiagram) RDG 200 Kč
000069 NTS – Lymfokalhoty 1 ks Rehabilitace 70 Kč
000070 Kinezio-taping:( cena je složena ze dvou položek - za vlastní taping a aplikaci) - 1 cm tapu Rehabilitace 1 Kč
000071 Kinezio-taping:( cena je složena ze dvou položek - za vlastní taping a aplikaci) - aplikace do 50 cm Rehabilitace 60 Kč
000072 Kinezio-taping:( cena je složena ze dvou položek - za vlastní taping a aplikaci) - aplikace nad 50 cm Rehabilitace 80 Kč
000073 Doplatek za obstřik Rehabilitace 60 Kč
000074 Laser (5 - 10 minut) – mimo ZP Rehabilitace 50 Kč
000077 Kompresivní bandáže tlakovým obvazem obou HKK (hradí klienti VZP,ČPZP, OZP) Rehabilitace 240 Kč
000078 Kompresivní bandáže tlakovým obvazem jedné HK (hradí klienti VZP,ČPZP, OZP) Rehabilitace 120 Kč
000079 Kompresivní bandáže tlakovým obvazem obou DKK (hradí klienti VZP,ČPZP, OZP) Rehabilitace 300 Kč
000080 Kompresivní bandáže tlakovým obvazem jedné DK (hradí klienti VZP,ČPZP, OZP) Rehabilitace 150 Kč
000178 Šířka (role / cm) - 7,5 , Délka (obalu / cm) - 20 Sterilizace - parní sterilizátor 36 Kč
000179 Šířka (role / cm) - 7,5 , Délka (obalu / cm) - 35 Sterilizace - parní sterilizátor 36 Kč
000180 Šířka (role / cm) - 10 , Délka (obalu / cm) - 20 Sterilizace - parní sterilizátor 36 Kč
000181 Šířka (role / cm) - 10 , Délka (obalu / cm) - 30 Sterilizace - parní sterilizátor 36 Kč
000182 Šířka (role / cm) - 10 , Délka (obalu / cm) - 35 Sterilizace - parní sterilizátor 38 Kč
000183 Šířka (role / cm) - 10 , Délka (obalu / cm) - 40 Sterilizace - parní sterilizátor 40 Kč
000184 Šířka (role / cm) - 10 , Délka (obalu / cm) - 50 Sterilizace - parní sterilizátor 40 Kč
000185 Šířka (role / cm) - 10 , Délka (obalu / cm) - 70 Sterilizace - parní sterilizátor 41 Kč
000186 Šířka (role / cm) - 15 , Délka (obalu / cm) - 20 Sterilizace - parní sterilizátor 36 Kč
000187 Šířka (role / cm) - 15 , Délka (obalu / cm) - 30 Sterilizace - parní sterilizátor 38 Kč
000188 Šířka (role / cm) - 15 , Délka (obalu / cm) - 35 Sterilizace - parní sterilizátor 38 Kč
000189 Šířka (role / cm) - 15 , Délka (obalu / cm) - 40 Sterilizace - parní sterilizátor 40 Kč
000190 Šířka (role / cm) - 15 , Délka (obalu / cm) - 50 Sterilizace - parní sterilizátor 41 Kč
000191 Šířka (role / cm) - 20 , Délka (obalu / cm) - 20 Sterilizace - parní sterilizátor 38 Kč
000192 Šířka (role / cm) - 20 , Délka (obalu / cm) - 30 Sterilizace - parní sterilizátor 40 Kč
000193 Šířka (role / cm) - 20 , Délka (obalu / cm) - 35 Sterilizace - parní sterilizátor 40 Kč
000194 Šířka (role / cm) - 20 , Délka (obalu / cm) - 40 Sterilizace - parní sterilizátor 43 Kč
000195 Šířka (role / cm) - 20 , Délka (obalu / cm) - 50 Sterilizace - parní sterilizátor 45 Kč
000196 Šířka (role / cm) - 20 , Délka (obalu / cm) - 70 Sterilizace - parní sterilizátor 48 Kč
000197 Šířka (role / cm) - 25 , Délka (obalu / cm) - 35 Sterilizace - parní sterilizátor 42 Kč
000198 Šířka (role / cm) - 25 , Délka (obalu / cm) - 40 Sterilizace - parní sterilizátor 44 Kč
000199 Šířka (role / cm) - 25 , Délka (obalu / cm) - 50 Sterilizace - parní sterilizátor 47 Kč
000200 Šířka (role / cm) - 25 , Délka (obalu / cm) - 70 Sterilizace - parní sterilizátor 52 Kč
000201 Šířka (role / cm) - 30 , Délka (obalu / cm) - 20 Sterilizace - parní sterilizátor 40 Kč
000202 Šířka (role / cm) - 30 , Délka (obalu / cm) - 30 Sterilizace - parní sterilizátor 41 Kč
000203 Šířka (role / cm) - 30 , Délka (obalu / cm) - 40 Sterilizace - parní sterilizátor 48 Kč
000204 Šířka (role / cm) - 30 , Délka (obalu / cm) - 45/50 Sterilizace - parní sterilizátor 50 Kč
000205 Šířka (role / cm) - 30 , Délka (obalu / cm) - 70 Sterilizace - parní sterilizátor 55 Kč
000206 Šířka (role / cm) - 30 , Délka (obalu / cm) - 90 Sterilizace - parní sterilizátor 57 Kč
000207 Šířka (role / cm) - 40 , Délka (obalu / cm) - 50 Sterilizace - parní sterilizátor 54 Kč
000006 Strava pro doprovod – snídaně Strava 41 Kč
000007 Strava pro doprovod – oběd Strava 92 Kč
000008 Strava pro doprovod – večeře Strava 71 Kč
000009 Strava pro doprovod – celý den Strava 204 Kč


Položek: 237