• Monoklonální protilátky

Monoklonální protilátky (Regeneron) – indikace a aplikace

Přípravek je určen pacientům s rizikem vážného průběhu onemocnění covid-19. Podání přípravku je nutné hned na počátku nemoci, která byla potvrzena pozitivním testem na SARS-CoV-2 a při přítomnosti maximálně mírných nebo středně závažných příznaků, které netrvají déle než 7 dní (podání je vhodné co nejdříve). Přípravek je možné podávat i pacientům bezpříznakovým, pokud splňují indikační kritéria.

Možné je i profylaktické podání u osob, které byly vystaveny kontaktu s infikovanou osobou, a tedy riziku nákazy, pokud patří do skupiny osob neočkovaných nebo lze předpokládat, že očkováním nedosáhly plné imunitní odpovědi a je u nich vysoké riziko závažného průběhu v případě onemocnění.

Pacienti, pro které bude tento druh léčby vhodný, musí splňovat indikační kritéria daná Rozhodnutím MZ ČR.

Patří sem kupříkladu:

 • všichni pacienti nad 65 let věku,
 • pacienti nad 55 let s některým přidruženým onemocněním (vysoký krevní tlak, obezita),
 • pacienti po transplantaci,
 • onkologičtí a hematoonkologičtí pacienti s probíhající léčbou,
 • pacienti s autoimunitními onemocněními a imunodeficity, plicními onemocněními,
 • pacienti s cukrovkou jakéhokoliv typu na farmakologické léčbě,
 • pacienti s řadou onemocnění léčených imunomodulačními léky (např. revmatologická, neurologická a jiná onemocnění),
 • pacienti s BMI (body mass indexem) ≥ 35 a další vybrané skupiny rizikových pacientů.

Pacienty mohou k podání přípravku REGN-COV2 indikovat jak praktičtí lékaři a ambulantní specialisté, tak i nemocniční lékaři.

Linka pro objednání k aplikaci REGN-COV2 v Nemocnici Nymburk: + 420 604 182 437, k dispozici denně od 13:00 do 14:00 hod.

Aplikace probíhá vždy úterý a čtvrtek od 12:30 v infuzní ambulanci Nemocnice Nymburk, vchod D. V průběhu Vánoc, vzhledem k omezenému počtu personálu, bude aplikace probíhat 21.12.2021 a 3.1. 2022 a poté opět každé úterý a čtvrtek.

Průběh aplikace:

 • Vstupní pohovor s lékařem, kde pacient předá vyplněný Indikační list a výpis ze své dokumentace (epikrízu) a je seznámen s informacemi souvisejícími s přípravkem a jeho podáním.
 • infuzní podání léku – trvá cca 30 minut, objem infuze je 110 ml.
 • sledování po podání infuze – pacient zůstává v infuzním centru ještě cca nejméně 30 min kvůli pozorování.

Dokumenty ke stažení pro lékaře:

Instrukce pro lékaře

indikacni_list_regn_cov2