• Vzdělávání personálu nemocnice

ČMA vzdělává členy

Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Financování:
ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST

Doba trvání: červenec 2019 až červen 2022

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010799


Stručný popis:

Česká manažerská asociace z.s. plánuje proškolit zaměstnance nemocnice Nymburk s.r.o. a prohloubit tak jejich dovednosti a znalosti v oblastech, které využijí ke své pracovní činnosti. Za tímto účelem byla provedena identifikace vzdělávacích potřeb našich zaměstnanců.

Klíčové aktivity:

Měkké a manažerské dovednosti