• Gynekologicko-porodnické
    oddělení – Poradny

Kontakty
Ordinační hodiny
SONO poradna
Ordinace
Po: 10:00-12:00
St: 10:00-12:00
Čt: 10:00-12:00
Screening I.trimestr
Po: 8:00-9:30
St: 8:00-9:30
Čt: 8:00-9:30
3D ultrazvuk
Út: 12:00-14:00
 
Těhotenská poradna
Ordinace
Po: 8:00-12:00
St: 8:00-12:00
Pá: 8:00-12:00
 
Poradna pro rizikové těhotenství
Ordinace
Út: 9:00-11:00
 
Onkologické prevence
Ordinace
Pá: 9:00-12:00
 
Urogynekologická poradna
Ordinace
Po: 10:00-12:00
 
Dětská gynekologie
Ordinace
Čt: 8:00-14:00

Vždy je nutné se objednat předem!

Umístění

Budova A - suterén

Zobrazit na mapě
Informace

Všechny specializované gynekologicko-porodnické poradny jsou provozovány v prostorách gynekologické ambulance v areálu nemocnice.

SONO poradna

Ultrazvuková diagnostika

Pracujeme na nejmodernějším dostupném ultrazvukovém přístroji GE Voluson E8, který umožňuje zobrazení ve všech obvyklých režimech (2D, B, D, PD, CW, M), ale umožňuje také celou řadu zpracování a úprav obrazových informací, aby bylo dosaženo špičkové kvality zobrazení. Samozřejmostí je v současnosti také trojrozměrná rekonstrukce obrazu (zobrazení ve 3D a 4D režimech). Přístroj je vybaven nejkvalitnějšími širokopásmovými sondami jak pro abdominální tak pro vaginální vyšetření (včetně 3D a 4D zobrazení).

Údaje získané při těchto vyšetřeních jsou přenášeny na centrální úložiště a zde jsou archivovány. Jsou tak jak dokonale chráněny proti poškození, tak je možné získané obrázky a videa prohlížet na každém počítači připojeném do Nemocničního informačního systému. Pomocí systému PACS můžeme také data posílat do jiných zdravotnických zařízení vybavených tímto systémem. Toho lze využít také pro konzultaci výsledků s vyššími pracovišti bez toho, že by pacient musel osobně absolvovat další vyšetření na jiném pracovišti.

Naši specializovaní lékaři disponují certifikáty pro superkonziliární vyšetření v gynekologii a porodnictví, pro screeningové vyšetření i pro specializovaný urogynekologický ultrazvuk.

Prenatální screeningové vyšetření těhotných žen  – I. trimestr

Jde o novou, moderní metodu, jejíž schopnost záchytu vývojových vad je až 95 %. Toto screeningové vyšetření je zaměřeno především na detekci tzv. chromozomálních vad (zejména Downův syndrom) a dále na detekci hrubých strukturálních vad plodu.
Jedná se o počítačové vypočítání inviduálního rizika pro plod na základě kombinace několika faktorů – věk matky, laboratorní výsledky z krve matky, UZ mezi 12.-14. týdnem těhotenství.

Tento screening zahrnuje vyšetření z krve matky (beta hCG, PAPP) a UZ vyšetření zaměřeného na sledování struktury plodu, zejména pak některých tzv. markerů. Nejdůležitějším markerem je tzv. NT, neboli tloušťka šíjového projasnění, dále pak přítomnost nosních kostí. Optimální doba pro vyšetření je mezi 11+0 až 13+6.

Toto vyšetření není hrazené pojišťovnami, jeho cena je uvedena v platném ceníku.
Vyšetření je prováděno ultrasonografistou certifikovaným Fetal Medicine Foundation (https://courses.fetalmedicine.com/lists?course=1 ) nebo pod jeho odborným dozorem.

Prenatální screeningové vyšetření těhotných žen – II. a III. trimestr

Toto vyšetření by měla podstoupit každá těhotná žena. Je zaměřeno především na detekci strukturálních vrozených vad.

Vyškolený lékař postupně prohlédne plod v několika různých rovinách, zaměřuje se především na struktury mozku, obličeje – detekce rozštěpových vad, dále celistvost kožního krytu a detekce rozštěpů páteře, a další. Postupně je prohlédnut celý plod a všechny zobrazitelné vnitřní orgány a jejich struktura, celistvost kožního krytu, struktura končetin. Dále je prohlédnuta poloha plodu a poloha placenty.

Dále je provedena tzv. biometrie plodu – na základě měření průměru hlavičky, obvodu hlavičky, obvodu bříška a délky stehenní kosti je vypočítána odhadovaná váha plodu.

Trojdimenzionální ultrazvuk (3D ultrazvuk)

Tato moderní zobrazovací metoda umožňuje nastávajícím maminkám ojedinělý pohled na svého potomka ještě před jeho narozením. Kvalita zobrazení je závislá na poloze plodu, poloze placenty a také na množství plodové vody. Optimální doba pro toto vyšetření je od 25. do 28. týdne těhotenství. Doba jednoho vyšetření je cca. 30 minut, ale samozřejmě záleží na zobrazovacích podmínkách a může se protáhnout na max. 45 minut. Z celého vyšetření je možné pořídit záznam na Flash disk a také pořídit černobílé fotografie. Tatínkové a ostatní rodinní příslušníci a přátele jsou na vyšetření vítáni.

3D UZ je prováděn na přání pacientky na objednání dle rozpisu ordinačních hodin.

Cena za vyšetření je stanovena v aktuálním ceníku. Budete-li žádat vytištění fotografií nebo záznam na USB disk k ceně se připočte další částka, která je také stanovena v ceníku nemocnice.

Nejedná se o diagnostickou metodu. Vyšetření není zaměřeno na detekci vývojových vad plodu!

Těhotenská (prenatální) poradna

Těhotné ženy jsou do péče naší prenatální poradny odesílány svými ošetřujícími gynekology nejčastěji ve 36.-37. týdnu těhotenství. Výhodné je to zejména proto, že mají ženy dostatek času seznámit se s prostředím i personálem porodnice. Lékaři a porodní asistentky mohou lépe naplňovat individuální přístup k těhotné ženě a mohou také včas odhalit případná zdravotní rizika, která mohou být spojena s vedením porodu.

Při pravidelných návštěvách poradny kontrolují lékaři celkový stav budoucí maminky (hmotnost, otoky, krevní tlak, velikost dělohy), provádí vyšetření moči na přítomnost bílkoviny a cukru, zevní a vaginální vyšetření a samozřejmě také sledují stav plodu pomocí kardiotokografu, kontrolují ozvy plodu a provádí ultrazvuková vyšetření. Kontroly obvykle probíhají do 40. týdne 1x za týden, po 40. týdnu 2x týdně, v případě potřeby i častěji.

Možnost testování těhotných žen na záchyt snížené funkce štítné žlázy

Podle aktuálních doporučení odborných společností http://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/stitna-zlaza-a-tehotenstvi-475417 provádíme u každé ženy na v I. trimestru těhotenství rozšířené vyšetření zaměřené na poruchy funkce štítné žlázy, které by mohly zapříčinit poruchy vývoje plodu. V rámci těhotenských vstupních odběrů (prováděných obvykle v 11.týdnu těhotenství) vyšetřujeme parametry TSH, fT4 a anti-TPO. V případě abnormálních výsledků pak ženy odesílám na specializované pracoviště zabývající se touto problematikou.

Prenatální ultrazvukové vyšetření těhotných žen

Kromě obvyklých vyšetření prenatální ultrazvukové diagnostiky provádíme v indikovaných případech vyšetření také ve 36.-37. týdnu těhotenství. Jedná se o nadstandardní přístup, jehož cílem je odhalit poruchy vývoje plodu ve III. trimestru, které jiných způsobem nelze zjistit. Nadměrný růst plodu stejně jako zaostávání v růstu může zvyšovat rizika vývoje v závěru těhotenství a zejména pak při vedení porodu.

Poradna pro rizikové těhotenství

Vzhledem k tomu, že do těhotenství vstupují ženy vyššího věku a/nebo s nejrůznějšími nemocemi, evidujeme stále více tzv. „rizikových těhotenství“, které vyžadují vysoce specializovanou péči. Kandidátky pro tuto poradnu vybíráme sami ze skupiny těhotných žen docházejících do naší prenatální poradny. Nicméně pokud má těhotná žena doporučení již od svého ošetřujícího lékaře, může se do rizikové poradny objednat také sama.

 

Centrum onkologické prevence (COP)

COP je specializovaná ambulance, která se zabývá diagnostikou a léčbou přednádorových změn zevních a vnitřních pohlavních orgánů ženy.

Ženy jsou do centra onkologické prevence odesílány k expertnímu kolposkopickému vyšetření svým ošetřujícím gynekologem obvykle na základě abnormálního nálezu stěru z děložního čípku (tzv. onkologické cytologie) nebo při jakémkoliv jiném podezření na přednádorové onemocnění pohlavních orgánů.

Lékaři v COP jsou specialisté s certifikátem České společností pro cervikální patologii a kolposkopii (CSCPC). Po zhodnocení aktuálního nálezu doporučí další postup – buď pouze sledování vývoje změn, nebo chirurgickou intervenci. Nejčastěji prováděným zákrokem je odběr biopsie (provádí se ambulantně bez nutnosti anestézie), nebo tzv. „konizace“ (v celkové anestézii se elektrickou kličkou odstraní část tkáně děložního čípku). Po ukončení léčby je pacientka předána zpět do péče svého ošetřujícího gynekologa.

Urogynekologická poradna

Naše urogynekologická ordinace pečuje o ženy s poruchami močení (nechtěný únik moči – tzv. močová inkontinence, častým nucením na močení, nočním močením, s opakovanými infekcemi močových cest) a se sestupem pánevních orgánů (výhřez dělohy nebo poševních stěn).

Provádíme komplexní diagnostiku těchto problémů, zahrnující klinické a laboratorní vyšetření, ultrazvukové vyšetření dolních cest močových a malé pánve, urodynamické vyšetření (uroflowmetrie, plnící cystometrie, profilometrie), případně také cystoskopie (přímé optické zhodnocení sliznice močového měchýře).

V léčbě uplatňujeme konzervativní léčebné postupy (medikamentózní terapie, nácvik močení, fyzioterapie) i kompletní spektrum korekčních operací. Nejčastějším výkonem používaným k zamezení úniku moči jsou tzv. tahuprosté vaginální pásky (TVT), které se provádějí v různých modifikacích podle konkrétní pacientky a jejího stavu. Rekonstrukční operace ke korekci sestupu pánevních orgánů využívají klasických metod (zejména poševních plastik, ale i dalších prověřených operací), ale také moderních operačních postupů (vstřebatelné implantáty i nevstřebatelné polypropylenové síťky).

Doporučujeme telefonické objednání k vyšetření. Abychom našim pacientkám uspořili čas, doporučujeme, aby již před první návštěvou naší ambulance měly k dispozici následující vyšetření: kultivační vyšetření moči, kultivační vyšetření z pochvy a cytologický stěr z děložního čípku. V případě patologických nálezů těchto vyšetření doporučujeme přeléčení v režii ošetřujícího gynekologa.

Ambulance dětské gynekologie

Dětská gynekologie je především preventivním oborem, který má za cíl předcházet včasnou diagnostikou a léčbou gynekologickým potížím v dospělosti, především poruchám plodnosti. Vyšetření je možné již od kojeneckého věku – k diagnostice a léčbě poruch vývoje a funkce pohlavních orgánů, zánětů a dalších patologií.

Návštěva ordinace dětského gynekologa je žádoucí především v případech:

  • výtoku z pochvy
  • změn na zevních rodidlech dítěte
  • nepravidelného menstruačního krvácení
  • bolestí v podbřišku
  • úrazu rodidel
  • podezření na cizí těleso zavedené do pochvy
  • podezření na předčasnou či opožděnou pubertu

Vyšetřené dívek v naší ambulanci dětské gynekologie je prováděno šetrně tak, aby v žádném případě nedošlo k narušení panenské blány. Běžně používána je funkční cytologie, bakteriologické vyšetření, ultrazvukové vyšetření.

Zajišťujeme také očkování proti rakovině děložního čípku. Pro aplikaci očkovací látky je nejvhodnější 14.rok života dívky (tj. od dovršení 13 let do dovršení 14 let) – v tomto období je vakcína plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

Při vyšetřování závažnějších gynekologických onemocnění dětského věku je zajištěna úzká spolupráce s hlavním pracovištěm v oboru dětské gynekologie, fakultní nemocnicí v Praze Motole.