• Test na protilátky Covid-19

Nabízíme možnost testování na přítomnost protilátek proti COVID-19 novou diagnostickou soupravou:

Při vývoji tohoto testu byla využita receptorová vazebná doména (RBD) proteinu S1 a byla potvrzena pozitivní korelace mezi tíží onemocnění SARS-Cov-2 a hladinou neutralizačních protilátek, které se vážou na RBD proteinu S1.

Toto stanovení imunoglobulinů třídy IgG má již návaznost na první mezinárodní standard WHO proti SARS-CoV-2, má jiné „referenční meze“ ( jako negativní je považováno množství menší než 30 ).

Před testem je vhodné se poradit u svého ošetřujícího lékaře. Nechat provést toto vyšetření má význam u jedinců s málo zdatným nebo defektním imunitním systémem, k průkazu kontaktu s koronavirem v případech nejasného plicního postižení, před očkováním další dávkou vakcíny nebo naopak ke sledování vývoje hladiny protilátek po očkování, jak mRNA, tak i vektorovou,
resp. proteinovou, adjuvovanou vakcínou.

Cenu za odběr protilátek naleznete v aktuálním ceníku Nemocnice Nymburk – viz. Ceník.