• Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Kontakty
Umístění

Zajišťuje kompletní anesteziologickou péči, což je soubor postupů zajišťujících znecitlivění celkové či místní nutné k provedení operačních výkonů. Naše moderní vybavení umožňuje provádět anesteziologickou péči na vysoké úrovni, plně v souladu s posledními doporučenými postupy odborné společnosti. Provádí celkové znecitlivění, nervové blokády (periferní i centrální). Disponuje plně vybaveným dospávacím pokojem v prostoru centrálních operačních sálů pro bezprostřední pooperační sledování a péči. Na vyžádání zajišťujeme pooperační analgezii na ostatních odděleních a ve spolupráci s gynekologicko-porodnickým oddělením zajišťujeme porodnickou analgezii (páteřní znecitlivění).

Toto pracoviště zajišťuje i poskytování resuscitační péče o pacienty se selháním základních životních funkcí (dýchání, krevní oběh, vědomí).
Tuto péči poskytuje nejen pacientům dopraveným z terénu posádkou RLP (Rychlé lékařské pomoci), ale i v celém areálu nemocnice a o tyto pacienty pečuje i po jejich umístění na Jednotku intenzivní péče naší nemocnice, případně zajišťuje jejich přeložení na vyšší specializovaná pracoviště.

Každý týden je v provozu též analgeziologická ambulance určená pro pacienty s chronickou bolestí, provozovaná v prostorách polikliniky. Analgetické invazivní ambulantní výkony se provádějí v pavilonu operačních sálů.