• Centrální sterilizace

Kontakty
Umístění

Centrální sterilizace je specializované zdravotnické pracoviště zajišťující komplexní službu v přípravě sterilních zdravotnických prostředků pro Centrální operační sály a všechna zdravotnická pracoviště Nemocnice Nymburk. Úkolem centrální sterilizace je zajištění vysoké úrovně a kvality sterilizace zdravotnických prostředků. Ochrana pacienta je u nás to nejdůležitější. Samotná sterilizace probíhá podle platné legislativy a odborných doporučení.

Toto pracoviště nabízí sterilizaci zdravotnických prostředků i pro soukromé subjekty. Předmětem činnosti centrální sterilizace jsou odborné hygienické výkony (komplexní předsterilizační příprava, parní sterilizace) a výsledkem je sterilní zdravotnický prostředek.