• Centrální operační sály a sterilizace

Kontakty
Umístění

Centrální operační sály:

Operační sály jsou tři: aseptický sál pro kostní operace, sál pro gynekologické operace a sál pro břišní operace. Všechny sály jsou vybavené nejmodernější technikou: laminární klimatizací, centrálním rozvodem medicinálních plynů, přístrojem pro podávání celkové anestézie (narkózy), pojízdným rentgenem s C ramenem, 2 laparoskopickými věžemi a moderními elektrokautery. Sterilizaci nástrojů a materiálu zajišťuje oddělení Centrální sterilizace.

Operační sály plně vyhovují hygienickým předpisům a normám EU.

Centrální sterilizace:

Oddělení centrální sterilizace zajišťuje sterilizaci nástrojů, pomůcek a materiálu pro všechna oddělení nemocnice. Dále poskytuje služby i pro externí zájemce, např. Železniční poliklinika, pedikérka, veterinární ambulance. Oddělení je vybaveno dvěma parními sterilizátory (autoklávy), formaldehydovým sterilizátorem (pro termolabilní materiál), prokládací i ultrazvukovou myčkou nástrojů.