• Gynekologicko-porodnické oddělení
  Novorozenci

Kontakty
Umístění

2. patro budovy A

Zobrazit na mapě

Zajišťuje péči o novorozence v naší nemocnici. Oddělení je vedeno kvalifikovaným pediatrem a týmem zkušených dětských sester. Organizačně spadá pod gynekologicko-porodnické oddělení.

V případě potřeby spolupracuje v péči o nemocné či nezralé novorozence s perinatologickými centry v Praze (především s Klinikou dětí a dorostu VFN Ke Karlovu).

Služby zajišťují erudovaní pediatři mimo jiné i z neonatologických center v Podolí a Motole. Všechny dětské sestry získaly certifikát laktační poradkyně.  Přístroj Babysense  je standardním vybavením novorozeneckých postýlek.

Další informace

 • Možnost zapůjčení přístrojů pro péči o novorozence

  Rodičkám, které porodily v naší porodnici umožňujeme pronájem monitoru dechu novorozence na dobu 6 měsíců dle aktuálního Ceníku NNBK s možností prodloužení na 1 rok. Na zapůjčení monitoru dechu lze čerpat příspěvek od zdravotních pojišťoven.

  Dále umožňujeme zapůjčení odsávačky mateřského mléka za cenu dle aktuálního Ceníku NNBK.

 • Screeningová vyšetření novorozence prováděná novorozeneckým oddělením

  Novorozenecký laboratorní screening-odběr krve z patičky
  Vyšetření je prováděno ze suché kapky krve ve věku 48-72 hodin. Do prohřáté patičky novorozence se provede jehlou drobný vpich. Kapka krve se nasává na filtrační papírek, až úplně zaplní předtištěný terčík a filtrační papír je viditelně nasáklý z obou stran.  Pak se nechá filtrační papír zaschnout min. 3 hodiny a po zaschnutí se kapky překryjí krycím papírkem, který je součástí kartičky. Kartičky se zasílají do laboratoří, které v případě negativního výsledku zprávu nezasílají a v případě pozitivního výsledku kontaktují rodiče či pediatra. Negativní výsledek znamená, že novorozenec nemá dané onemocnění ve významné formě, ale je možné, že může mít onemocnění v mírné formě s manifestiací  v pozdějším věku.

  Vyšetřování dětských kyčlí
  l. etapa vyšetření – probíhá v Nemocnici Nymburk s.r.o. orientačně pediatrem.

  Ortopedické vyšetření v ortopedické ambulanci je nutné absolvovat co nejdříve po propuštění, ideálně do týdne života – objednejte se dle níže uvedených kontaktů.

  Preventivní široké balení je neopodstatněné, běžně dostupné papírové pleny správné velikosti zcela splňují požadavek abdukčního balení.

  Kontakty:

  Ortopedie VINŠ s.r.o. Poděbrady, Riegrovo náměstí 178, objednání v pondělí od  7.30 hod,                                  tel. 312 314 007

  Oblastní nemocnice Kolín, ortopedie,
  pavilon D, dětská chirurgie I.patro, objednání na telefonu 321 756 410
  pondělí a středa od 9.00 – 14.00 hod.

  Brandýs nad Labem, MUDr. Urban, Masarykovo náměstí 95/1, Brandýs nad Labem- Stará Boleslav,     objednání na tel. 326 906 300

  Ortopedie poliklinika Jirny, MUDr. Matoušek, pondělí dopoledne, objednání na tel. 228 805 842

  Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav, tř. Václava Klementa, úterý a čtvrtek 13.00 -15.00 hod,          objednání na tel. 326 742 916

  Městská nemocnice Městec Králové , Prezidenta Beneše 343, MUDr. Česák , pondělí 13.00 – 15.00 hod, objednávání na tel. 325 633 126 (v pondělí 8-12 hod)

   

  Vyšetřování vrozených vad močového ústrojí – ultrazvuk ledvin
  Doporučené screeningové vyšetření, které se neprovádí ve všech porodnicích. V Nemocnici Nymburk s.r.o. se provádí po propuštění z novorozeneckého oddělení. Při propuštění Vám bude sděleno datum a čas vyšetření.  Dostavte se v určený čas na recepci Nemocnice Nymburk s.r.o.

  Při vyšetření se hodnotí uložení ledvin, jejich velikost, tvar a kalichopánvičkový systém. Vyšetření se provádí alespoň týden po porodu, kdy je již moč novorozence tvořena v dostatečném množství.

  Nemůžete-li se dostavit k objednanému vyšetření, lze se přeobjednat na tel.  325 505 256.

  Vyšetřování vrozeného šedého zákalu
  Na novorozeneckém oddělení Nemocnice Nymburk s.r.o. je vyšetření provedeno v průběhu hospitalizace. Vyšetření provádí pediatr oftalmoskopem, když je miminko bdělé, klidné a má otevřené oči.

  Vyšetření sluchu – otoakustické emise
  Toto vyšetření má odhalit výraznou sluchovou poruchu u dětí. Toto vyšetření neodhalí, v jaké části sluchové dráhy se porucha nachází, k tomu slouží následné vyšetření u foniatra. Cílem je zachytit vrozené poruchy sluchu a zamezit tak opožděnému vývoji komunikačních schopností těchto dětí.

  Vyšetření je bezbolestné a trvá několik sekund. Přístroj je velmi citlivý na šum a okolní hluk, proto se novorozenec vyšetřuje v klidném prostředí.

  Výsledek vyšetření může být falešně negativní, kdy mázek ve zvukovodu miminka brání přenosu zvuku. V průběhu hospitalizace na novorozeneckém oddělení může být vyšetření provedeno opakovaně. Teprve v případě, že opakovaná vyšetření jsou bez odpovědi, lze stanovit podezření na poruchu sluchu a následně musí proběhnout časné vyšetření na ORL.

  Vyšetření kritických srdečních vad
  Novorozenecké oddělení Nemocnice Nymburk s.r.o. patří mezi pracoviště v České republice, které toto vyšetření provádí.

  Kritické srdeční vady mohou být v prvních dnech po porodu nerozpoznatelné. Novorozenec nemusí mít žádné klinické projevy. Většina těchto vad je odhalena již v prenatální poradně díky kvalitnímu screeningu v těhotenství. Přesto třetina vad zůstane neodhalena.

  Principem je neinvazivní měření saturace hemoglobinu kyslíkem na pravé horní končetině a na dolní končetině. Je důležité aby bylo miminko klidné. Vyšetření se u nás provádí 3. den po porodu.

  Vyšetření pulsu na stehenní tepně
  Puls na obou stehenních tepnách novorozence by měl být dobře hmatný, pokud jsou pulsy slabě hmatné, může to být příznakem zúžení aorty. Vyšetření provádí pediatr jako součást celkového vyšetření novorozence.

  Vyšetření krve novorozence – odhalení syfilis
  Screening syfilis je dán vyhláškou č.306/2012 Sb. Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Vyšetření se provádí ihned po porodu z pupečníkové krve novorozence a označuje se zkratkami VDRL, TPHA. Výsledek tohoto vyšetření je obsažen v propouštěcí zprávě novorozence.