• Co s sebou do nemocnice

K hospitalizaci
K plánovanému příjmu do nemocnice se dostavíte na ambulanci nebo oddělení příslušné kliniky. Nejprve budou provedeny úkony spojené s přijetím do nemocnice. Je třeba se dostavit v dobu, kterou Vám určil Váš lékař, popř. jiný zdravotnický personál.

S sebou si přineste

 • občanský průkaz
 • výsledky Vašich vyšetrení
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • doporučení k hospitalizaci
 • v případě plánovaného operačního výkonu výsledky potřebných předoperačních vyšetření
 • kontaktní adresu a telefon na rodinné příslušníky nebo osoby blízké
 • léky, které užíváte (v originálním balení nebo jejich seznam a dávkování)
 • potvrzení o pracovní neschopnosti (pokud Vám bylo vystaveno již před hospitalizací)
 • toaletní a osobní potřeby
 • přezůvky
 • pyžamo, noční košili, popř. domácí oblečení (může být v některých případech vyžadováno nemocniční)
 • župan
 • knihu, časopis
 • mobilní telefon (mobilní telefony mohou rušit některé zdravotnické přístroje, a proto se v každém případu o možnostech použití domluvte s personálem na oddělení)
 • osobní zdravotní pomůcky (naslouchadlo, berle, hole apod.)

Do nemocnice Vám nedoporučujeme nosit větší finanční obnosy a cennosti. V žádném případě nenechávejte na svých pokojích bez dozoru cenné věci.

Přijetí do nemocnice
Při přijetí Vás ošetřující lékař vyšetří a seznámí Vás se všemi důležitými informacemi týkajícími se Vašeho zdravotního stavu. Bude Vás informovat o plánovaných vyšetřeních a možnostech léčby. V průběhu hospitalizace Vás lékař bude průběžně informovat o Vašem zdravotním stavu a o dalším postupu léčby.

Po přijetí
Zdravotnický personál na příslušném oddělení Vám přidělí lůžko, budete seznámeni s prostory, provozem oddělení a domácím řádem. Na každém oddělení máte možnost se seznámit s právy pacientů, jídelním lístkem atd.

Stravování v nemocnici
Ošetřující lékař Vám určí nejvhodnější dietu, která Vám bude v rámci stravování podávána.