• Projekt „Kybernetická bezpečnost Nemocnice Nymburk s.r.o.“ Spolufinancováno Evropskou unií

Předmětem projektu je zvýšení kybernetické bezpečnosti Nemocnice Nymburk s.r.o. prostřednictvím pořízení technologií a vybavení, které povedou ke zvýšení kybernetické bezpečnosti zabezpečovaných informačních a komunikačních systémů v identifikovaných oblastech.

Cílem projektu je realizace technických bezpečnostních opatření dle §5 odst. 3 zákona č. 181/2014 Sb. Cílem je též naplnění požadavků daných zákonem o kybernetické bezpečnosti, tj. zajištění a zvýšení kybernetické bezpečnosti provozovaných systémů a infrastruktury nemocnice.

Výsledkem projektu tak bude bezpečno prostředí nemocnice, které bude naplňovat požadavky na kybernetickou bezpečnost, funkční a bezpečné systémy nemocnice a zvýšení obrany proti nežádoucím vlivům.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Unie (Spolufinancováno Evropskou unií).