• Urgentní příjem

Kontakty
Návštěvní hodiny
po-pá
nepřetržitě

Urgentní příjem je pracoviště prvního kontaktu s pacienty s náhlým zhoršením zdravotního stavu nebo se zraněním. Na provozu oddělení se podílejí jak chirurgické, tak interní oddělení. Lékařský i nelékařský personál je připraven řešit urgentní stavy 24 hodin denně tak, aby se u pacientů okamžitě zahájila diagnostika a léčba s možností monitorace na intenzivních lůžkách. Podle stavu je možné pacienty buď propustit do domácího ošetřování, nebo přijmout na jedno z lůžkových oddělení. Pokud jsou splněna kritéria, zajišťuje se zde okamžitý překlad do specializovaných center nemocnic vyššího typu.

Pacienti jsou tříděni podle doporučených postupů MZČR systémem ESI, kde se stanovuje jejich priorita, se kterou budou ošetřeni, a to bez ohledu na to, zda přijeli sami, nebo byli přivezeni sanitkou. Někteří pacienti vyžadují naši péči okamžitě, jiní v řádu hodin. Naší prioritou je bezodkladné a včasné ošetření všech pacientů.

Od 5/2024 je oddělení urgentního příjmu samostatným primariátem, připraveným na vzdělávání lékařů v oboru urgentní medicína, a současně je v úzkém kontaktu se Záchrannou službou Středočeského kraje, pro kterou je školicím centrem a připravuje je na možnosti práce v přednemocniční péči.