• Dětská ambulance

Kontakty
Ordinační hodiny
po-ne
nepřetržitě
Umístění

SLUŽBY NABÍZENÉ V DĚTSKÉ AMBULANCI

Dětská ambulance nesupluje práci praktických lékařů pro děti a dorost, primárně se tedy obracejte na ně.

Crp vyšetření

 • Ambulance disponuje rychlo-diagnostickým přístrojem na vyšetření zánětlivého parametru v krvi- Crp.
  Přístroj umožňuje rychlou a správnou diagnostiku akutních stavů u dětí se zaměřením na adekvátní léčbu a snížení nadměrného používání ATB.

Inhalace pro děti

 • Praktický lékař pro děti a dorost, u kterého je v péči Vaše dítě, předepíše přesné složení inhalace, počet inhalací a jejich četnost.
  Následně prosíme o telefonické objednání k inhalaci na tel. čísle: 739 568 524 (objednávat se mohou sami rodiče, nemusí lékař).
  Před příchodem na inhalace je nutné na recepci provést kontrolu osobních údajů dítěte. Inhalace je možno podávat každý den včetně víkendů a ve svátek.
  Neplatíte žádné regulační poplatky.

Screening vrozených vývojových vad močového ústrojí – UZ ledvin novorozenců

 • Jedná se o doporučené screeningové vyšetření, které provádí lékař pediatr.
  Při ultrazvukovém vyšetření se hodnotí uložení ledvin, jejich velikost, tvar a kalichopánvičkový systém (KPS).
  Provadi se od 3-6. dne po porodu narození kdykoliv, nejlépe do 3 měsíců od porodu.
  Termín tohoto vyšetření Vám bude sdělen při propuštění z novorozeneckého oddělení, prosím, dodržujte časy objednání.
  Výkon je hrazen pojišťovnou.
  Pokud se nemůžete k vyšetření s novorozencem dostavit, kontaktujte novorozenecké oddělení tel. 325 505 256 a obdržíte nový termín.

Screeningové vyšetření otoakustických emisí u novorozenců

 • Provádíme screeningové vyšetření otoakustických emisí u novorozenců, u kterých nebylo toto vyšetření provedeno. Vyšetřovací metoda je neinvazivní, rychlá a jednoduchá, používá se ke screeningu sluchu u novorozenců, obvykle od 3. až 4. dne života, kdy ze středouší vymizí plodová voda. Pokud jsou otoakustické emise výbavné, pak lze předpokládat normální sluch. Při nevýbavnosti otoakustických emisí lze předpokládat sluchovou poruchu nebo vadu různého stupně a je nutné následné vyšetření. Do zevního zvukovodu vyšetřovaného se vloží malá sonda, která vysílá zvuky a zároveň zaznamenává emise. Přístroj zobrazí výsledek pass (OAE výbavné) či refer. U novorozenců kteří se narodili v Porodnici Nymburk je toto vyšetření provedeno v průběhu hospitalizace.

Pacienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci, jsou odesíláni na dětské oddělení v nemocnici v Mladé Boleslavi, Kolíně, či v případě potřeby na kliniky v Praze.