• Oddělení následné
    lůžkové péče

Umístění
Kontakty
Návštěvní hodiny
po–ne
14.00–17.00

Platí pro návštěvy na pokojích pacientů, možno i mimo tyto hodiny, avšak po dohodě s personálem a podle aktuálního stavu na oddělení.

Oddělení poskytuje péči pacientům po proběhlém akutním onemocnění, úrazu či operaci, jejichž stav je klinicky stabilizovaný, ale vyžaduje ještě doléčení a ošetřovatelskou péči tak, aby se mohli vrátit především do domácího prostředí. Oddělení se soustředí zejména na pacienty se ztrátou soběstačnosti, zhoršením mobility, poruchami výživy a hydratace, pacienty s chronickými ranami vyžadujícími pravidelnou ošetřovatelskou péči, kterou nelze zrealizovat v domácích podmínkách. Zabýváme se také paliativní péčí.

Na oddělení následné lůžkové péče si zakládáme na rodinném přístupu k pacientům a také na aktivizaci pacientů, tedy jejich zapojení do různých akcí nebo činností. Pravidelně společně vítáme jaro, kdy si naši pacienti mají možnost osázet květináče na balkónech, slavíme Velikonoce malováním obrázků, či vajec, pořádáme komorní koncerty přímo na oddělení a samozřejmě dodržujeme oslavy Vánoc a dalších příležitostí během roku. Každých 14 dní na oddělení dochází canisterapeutický pes, který již rozveselil nejednoho pacienta.

Pravidlem jsou také návštěvy paní kaplanky, Mgr. Petry Lorenzové, která je duchovní podporou v naší nemocnici u pacientů, kteří takové služby vítají.

Další informace:

Formulář: Žádost o přijetí na oddělení NLP

VZP formulář: Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně