• Oddělení následné
    lůžkové péče

Umístění
Kontakty
Návštěvní hodiny
Po – Ne
14:00 – 17:00

Platí pro návštěvy na pokojích pacientů, možno i mimo tyto hodiny, avšak po dohodě s personálem a podle aktuálního stavu na oddělení.

Oddělení poskytuje péči pacientům po proběhlém akutním onemocnění, úrazu či operaci, jejichž stav je klinicky stabilizovaný, ale vyžaduje ještě doléčení a ošetřovatelskou péči tak, aby se mohli vrátit především do domácího prostředí. Oddělení se soustředí zejména na pacienty se ztrátou soběstačnosti, zhoršením mobility, poruchami výživy a hydratace, pacienty s chronickými ranami vyžadujícími pravidelnou ošetřovatelskou péči, kterou nelze zrealizovat v domácích podmínkách. Zabýváme se také paliativní péčí.

Další informace:

Formulář:  Žádost o přijetí pacienta na NLP