• Oddělení následné lůžkové
    rehabilitační péče

Kontakty
Návštěvní hodiny
po–ne
14.00–17.00

Platí pro návštěvy na pokojích pacientů, možno i mimo tyto hodiny, avšak po dohodě s personálem a podle aktuálního stavu na oddělení.

Poskytujeme rehabilitační léčbu u širokého spektra diagnóz, především u stavů po ortopedických a chirurgických operacích. Tato péče je vhodná pro pacienty, kteří mají vzhledem ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu předpoklad k intenzivnější rehabilitaci, a umožňuje jim rychlejší návrat do domácího prostředí. Léčba musí být schválena revizním lékařem.

Odbornou péči zajišťuje tým složený z rehabilitačního lékaře, fyzioterapeutů, chirurgů, internistů a zkušených zdravotních sester. Základem rehabilitační léčby je individuální fyzioterapie, včetně podrobné instruktáže, která probíhá každý den (mimo víkendy) a jejíž základ tvoří funkční diagnostika pohybového aparátu. Využíváme široké spektrum metod s cílem obnovit ztracené pohybové funkce, zvýšit a udržet svalovou sílu a celkovou kondici a dosáhnout maximální možné míry soběstačnosti klienta. Při nácviku vertikalizace a chůze využíváme celou škálu vhodných kompenzačních pomůcek, pro zvyšování rozsahu pohybu po ortopedických výkonech používáme moderní motodlahy, k dispozici jsou i různé další pomůcky (overbally, míče, činky a šlapadla) používané v rámci individuální i skupinové fyzioterapie, která je také důležitou součástí rehabilitační léčby. Samozřejmostí je edukace pacientů případně i rodinných příslušníků o snížení rizika pádů v domácím prostředí a poskytování informací o vhodných kompenzačních pomůckách dle individuálních potřeb.

Velký důraz je kladen na péči o operační ránu, na kvalitní stravu pod dohledem nutričních terapeutů a v neposlední řadě na citlivý a vlídný přístup k pacientům.

Další informace:

Formulář: Žádost o přijetí na oddělení NLRP

VZP formulář: Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně