• PO PROPUŠTĚNÍ

Propouštěni z akutních lůžek jsou pacienti, u kterých pominul akutní stav nemoci a je možné jejich ambulantní doléčení, případně doléčení na lůžkách následné nebo dlouhodobé péče.

Sociální péče

Nezřídka se stává, že pacient z důvodu zhoršeného zdravotního stavu, zdravotního postižení, věku nebo ztráty soběstačnosti není schopen zvládnout negativní sociální důsledky nemoci vlastními silami. To však není důvod další hospitalizace na akutním lůžku.
Sociální pracovník Nemocnice Nymburk v těchto případech provádí tzv. sociální šetření a zjišťuje, jaké řešení sociální situace pacient a jeho rodina upřednostňuje. Není však nikdy možné ze strany rodiny na Nemocnici Nymburk vymáhat pokračování hospitalizace nebo záměrně prodlužovat dobu řešení situace.
Sociální péče

Rozhodnutí pacienta

Ne vždy se přání pacienta a přání rodiny při řešení sociální situace shodují. Nejsou-li dány zvláštní důvody, vždy respektujeme rozhodnutí pacienta. Sociální a zdravotní služby mohou být poskytovány pouze na základě informovaného souhlasu pacienta a pokud pacient není soudem omezen na svéprávnosti ve smyslu ust. § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nelze postupovat proti jeho vůli (se zákonnými výjimkami) S ohledem na uvedené tak Nemocnice Nymburk je v případě odlišného zájmu plně svéprávného pacienta a jeho rodiny povinna respektovat rozhodnutí pacienta, a to i za předpokladu, že je toto rozhodnutí v rozporu s rozhodnutím rodinných příslušníků pacienta. Takový postup je plně v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Možnosti další péče

Kontakt na sociální pracovnice:

Jitka Slámová tel: 702 055 506
slamova.jitka@nemnbk.cz

Bc. Dita Rychetská, DiS. tel: 734 117 579
rychetska.dita@nemnbk.cz