• Ambulance klinické výživy

Kontakty
Návštěvní hodiny
po-čt
10.00-14.00
Poliklinika Velké Valy (1. patro)
Informace

Vedoucí lékař: MUDr. Júlia Baníková Lékař: MUDr. Ondřej Krtek Sestra: Zdena Radoňová

Strava je důležitou součástí prevence a léčby řady onemocnění. To si v Nemocnici Nymburk uvědomujeme, a proto u nás od roku 2023 funguje nutriční tým, jehož členy jsou lékaři specialisté, zkušená zdravotní sestra a erudované nutriční terapeutky. Cílem nutričního týmu je zajistit kontinuitu léčebné výživy poskytované za hospitalizace a následně v domácím prostředí.

V rámci rozšiřování spektra poskytované péče otevírá Nemocnice Nymburk od března 2024 ambulanci klinické výživy a ambulanci nutriční terapie s odborným poradenstvím nutričních terapeutek.

AMBULANCE KLINICKÉ VÝŽIVY

Ambulance Klinické výživy je vedená lékařem specialistou. Zabývá se diagnostikou a léčbou podvýživy, indikací a předpisem umělé výživy (domácí enterální výživy formou sippingu – popíjení, aplikací do PEG/PEJ, ev. aplikací do sondy).

Ambulance je určena k zajištění domácí léčebné výživy pacientů s poruchami příjmu potravy nebo poruchami trávení, zejména pacientů s poruchami polykání, pacientům podvyživeným, aktivně léčeným onkologickým pacientům, pacientům s chorobami trávicího traktu, pacientům při jejich přípravě k plánovanému chirurgickému výkonu a při zotavení po velkém chirurgickém výkonu. Nejedná se o ambulanci obezitologickou.

Vyšetření je hrazeno v rámci veřejného zdravotního pojištění. Je nutné se předem objednat, a to buď telefonicky nebo e-mailem s doporučením od praktického nebo odborného lékaře (zhodnocení nutričního skóre např. dle MUST).

Lékař standardně provádí měření hmotnosti pacienta, přičemž součástí vybavení ambulance je i bioimpedanční přístroj Inbody, kterým lze provést podrobnou celotělovou analýzu. Analýza přístrojem Inbody v současné době není hrazena ze zdravotního pojištění a řídí se platným ceníkem NNBK.