• Anesteziologická ambulance

Kontakty
Návštěvní hodiny
po
09.00-12.00
st
09.00-12.00
09.00-12.00

Anesteziologická ambulance je součástí oddělení ARIP. Anesteziologická ambulance zajišťuje předanestetické vyšetření před podáním celkové či regionální anestezie. Vedoucím lékařem je MUDr. Monika Salačová.

Během návštěvy pacient s lékařem anesteziologem zvolí plánovaný způsob anestézie, jsou mu zodpovězeny dotazy a podepisuje informovaný souhlas s anestézií. Návštěva ambulance je před jakoukoliv plánovanou anesteziologickou péčí nezbytná.
Před návštěvou ambulance je třeba mít platné předoperační vyšetření, které Vám vyhotoví Váš praktický lékař, popřípadě lékař specialista, u kterého jste sledován/a.
K předanestetickému vyšetření jste objednáni na konkrétní den i čas.

Objedná Vás příslušné chirurgické či gynekologické pracoviště nebo se můžete objednat sami.