• Anesteziologická ambulance

Návštěvní hodiny
po
11:30-12:15 a 13:00-14:45
st
11:30-12:15 a 13:00-14:45
11:30-12:15 a 13:00-14:45

Každý pacient musí být před operací, respektive před podáním anestezie(narkózy), vyšetřen na anesteziologické ambulanci (tzv. předanestetické vyšetření). Ambulance zajišťuje nejen předoperační vyšetření, ale také stanovuje typ anestezie. U komplikovanějších stavů navrhuje předoperační a doplňující vyšetření.

Před návštěvou ambulance musíte mít platné předoperační vyšetření, které Vám vyhotoví Váš praktický lékař, popřípadě lékař specialista, u kterého jste sledován/a. K předanestetickému vyšetření musíte být objednáni na konkrétní den i čas.

Objedná Vás příslušné chirurgické, či gynekologické pracoviště, ev. se můžete objednat na tel.: 325 505 442.