• Informované souhlasy

Seznam informovaných souhlasů NNBK

Všeobecné IS:

F009 NNBK Dříve vyslovené přání_v1

Cizojazyčné IS:

F006 AJ NNBK_Dotazník pro registraci pacienta_v1

F006 NJ NNBK_Dotazník pro registraci pacienta_v1

F006 UKR NNBK_Dotazník pro registraci pacienta_v1

F006 VIE NNBK_Dotazník pro registraci pacienta_v1

F006 RU NNBK_Dotazník pro registraci pacienta_v1

IS Gynekologicko-porodnické oddělení:

F004 GPO Informovaný souhlas s konizací čípku děložního_v2

F006 GPO Informovaný souhlas s vedením porodu přirozenou cestou_v3

F026 GPO Informovaný souhlas s laparoskopickým vyšetřením neplodnosti_v2

F035 GPO Informovaný souhlas s ukončením těhotenství ve druhém trimestru těhotenství po 12. týdnu_v2

F036 GPO Informovaný souhlas s umělým přerušení těhotenství interrupcí do 12. týdne_v2

F037 GPO Informovaný souhlas s umělým přerušením těhotenství – interrupcí_v2

F042 GPO Informovaný souhlas s ukončením těhotenství použitím farmakologické metody_v2

F045 GPO Informovaný souhlas se zavedením,vyjmutím nebo výměnou nitroděložního tělíska amb. či v celkové anestezii_v2

IS interní oddělení

F001 INT Informovaný sohlas s bioptickým vyšetřením pod UZ_v2

F003 INT Informovaný souhlas s gastroskopií_v2

F005 INT Informovaný souhlas s kardioverzí_v2

F006 INT Informovaný souhlas s kolonoskopií_v2

IS RDG

F001 RDG Informovaný souhlas s nitrožilní aplikací kontrastní látky při CT vyšetření_v2

Plná moc – IS rodičů:

Plna_moc_informovany_souhlas_rodicu