• Oddělení anesteziologicko-resuscitační a intenzivní péče

Umístění

ARIP chirurgická část: Budova H, ARIP interní část: Budova D

Zobrazit na mapě
Kontakty
Návštěvní hodiny
po–ne
14.00–16.00

Návštěvy musí při vstupu na oddělení použít ochranný oděv a návleky (k dispozici na oddělení).

Anesteziologicko-resuscitační oddělení pokrývá dva zásadní okruhy lékařské péče – anestezii pro lékařské výkony (zejména operace) a úsek resuscitační a intenzivní péče s péčí o nejtěžší případy ohrožené kritickým selháváním orgánových systémů. Typicky těžký zápal plic, syndrom akutní respirační tísně (ARDS), akutní selhání ledvin, otravy, všechny typy krvácení a šokových stavů.
Úsek resuscitační a intenzivní péče se zabývá komplexní diagnostikou a léčbou kriticky nemocných, tj. takových pacientů, jejichž život je ohrožen pro poruchu základních životních funkcí (dýchání, krevní oběh, vědomí), případně zajišťuje jejich přeložení na vyšší specializovaná pracoviště.

V naší nemocnici je péče o závažně nemocné integrována do multioborové jednotky intenzivní péče, jejíž součástí jsou kromě lůžek ARO i jednotky intenzivní péče oborů – interny a chirurgie.
Tyto lůžkové stanice jsou plně vybaveny veškerou technikou pro poskytování intenzivní péče nejvyšší kategorie od umělé plicní ventilace po kontinuální eliminační metody a lůžky, na kterých poskytuje péči u pacientů:

 • po všech operačních výkonech provedených v Nemocnici Nymburk, v případě nutnosti intenzivní pooperační monitorace, v případě komplikací anestezie nebo chirurgické péče, v případě nutnosti specializované pooperační péče např. použití eliminačních metod
 • hospitalizovaných nebo ošetřených v Nemocnici Nymburk (ambulance, standardní oddělení, ARIP), u kterých došlo k akutnímu zhoršení celkového stavu, vyžadujícímu resuscitační péči, u pacientů po úspěšné kardiopulmonální resuscitaci
 • spádových, přeložených po domluvě z pracovišť jiných zdravotnických zařízení, vyžadujících resuscitační péči
 • nespádových (ve výjimečných případech) a po předchozí domluvě s primářem oddělení nebo vedoucím lékařem úseku resuscitační a intenzivní péče

Struktura péče a typy výkonů prováděných na úseku resuscitační a intenzivní péče oddělení ARIP

 • kardiopulmonální resuscitace pro celou Nemocnici Nymburk
 • umělá plicní ventilace včetně neinvazivní plicní ventilace, s možností monitorace parametrů plicní mechaniky
 • komplexní podpora i monitorace krevního oběhu, zahrnující použití všech dostupných
  farmakologických postupů
 • péče o pacienty s edémem mozku nebo kraniocerebrálním poraněním nevyžadujícím
  akutní neurochirurgický zákrok nebo zavedení nitrolebního čidla
 • komplexní péče o vnitřní prostředí a výživu, s výjimkou zavádění enterálních sond do GIT
 • náhrada funkcí ledvin – kontinuální eliminační metodiky (CVVHD)
 • léčba intoxikací
 • komplexní farmakoterapie, cílená ATB terapie ve spolupráci s mikrobiologem

Provádění invazivních zákroků

 • tracheální intubace
 • perkutánní dilatační tracheostomie
 • zavádění centrálních žilních katetrů, arteriálních katetrů a dialyzačních katetrů
 • provádění hrudních drenáží
 • zavádění permanentních močových katetrů a nazogastrických sond

Podávání informací o zdravotním stavu

Informace o zdravotním stavu pacienta podáváme v souladu s platnou legislativou pouze osobám blízkým nebo soudem ustanoveným opatrovníkům. Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé (rodiče, prarodiče, děti, vnoučata), sourozenec, manžel/ka a partner (dle zákona o registrovaném partnerství). Informace poskytujeme pouze prokazatelně identifikovaným osobám. Následně je možné dohodnout i „heslo“ pro telefonické podávání informací.