• Kvalita a bezpečí

Všichni pracovníci Nemocnice Nymburk jsou dlouhodobě zaměřeni na zajištění kvalitní a především bezpečné zdravotní péče každému pacientovi. Nemocniční program kvality a bezpečí zahrnuje řadu aktivit, činností a procesů, které mají pacientům i návštěvníkům zajistit v co největší možné míře, že jejich pobyt v nemocnici proběhne bez ohrožení.

V současné době je kvalita a bezpečnost poskytované zdravotní péče v Nemocnici Nymburk garantována získáním akreditace České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví.

Kvalitu a bezpečnost poskytované zdravotní péče sledují a vyhodnocují manažeři kvality, ve spolupráci s Radou kvality.

Rezortní bezpečnostní cíle

Cíle mapují „rizikové“ situace během pobytu pacienta v nemocnici a ukládají zdravotnickému zařízení povinnost stanovit, sledovat a vyhodnocovat postupy vedoucí k jejich naplnění. Bezpečnostní cíle jsou v souladu s Rezortními bezpečnostními cíli Ministerstva zdravotnictví ČR. Nemocnice Nymburk plní, sleduje a hodnotí všechny rezortní bezpečnostní cíle.

  • RBC 1: Bezpečná identifikace
  • RBC 2: Bezpečnost při používání léčivých přípravků s vyšší mírou rizikovosti
  • RBC 3: Prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech
  • RBC 4: Prevence pádů
  • RBC 5: Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče
  • RBC 6: Bezpečná komunikace
  • RBC 7: Bezpečné předávání pacientů
  • RBC 8: Prevence vzniku proleženin/dekubitů u hospitalizovaných pacientů