• Gynekologicko-porodnické
  oddělení – Gynekologie

Umístění

2. patro budovy A

Zobrazit na mapě
Kontakty
Návštěvní hodiny
Po – Ne
13:00 – 17:00

Platí pro návštěvy na pokojích pacientek, v návštěvní místnosti možno i mimo tyto hodiny, avšak po dohodě s personálem a podle aktuálního stavu na oddělení.

Gynekologicko-porodnické oddělení je pracovištěm s akreditací Ministerstva zdravotnictví pro postgraduální vzdělávání lékařů I. stupně.

Gynekologické oddělení poskytuje standardní konzervativní i chirurgickou léčbu ženských chorob. Tzv. malé gynekologické výkony (hysteroskopie, operace na děložním čípku nebo zevním genitálu, umělé ukončení těhotenství, kyretáže, atd.), se v převážné většině případů provádějí v režimu tzv. jednodenní chirurgie.

Velké operační výkony se provádějí z otevřeného břišního přístupu, z vaginálního přístupu a samozřejmě také laparoskopickou technikou. Spektrum operační léčby zahrnuje všechna nezhoubná onemocnění ženského genitálního systému, ale také časná stádia gynekologických zhoubných nádorů, včetně nádorů prsní žlázy. U závažných a pokročilých stádií zhoubných nádorů úzce spolupracujeme s předními pražskými klinikami (Apolinářská, Motol, Bulovka).

Další informace

 • Vazba na špičkově vybavené centrální operační sály

  Operační sály jsou tři: aseptický sál pro kostní operace, sál pro gynekologické operace a sál pro břišní operace.

  Všechny sály jsou vybavené nejmodernější technikou: laminární klimatizací, centrálním rozvodem medicinálních plynů, přístroje pro podávání celkové anestézie (narkózy), pojízdný rentgen s C ramenem, 2 laparoskopické věže a moderní elektrokautery. Sterilizaci nástrojů a materiálu zajišťuje oddělení Centrální sterilizace.

  Operační sály plně vyhovují hygienickým předpisům a normám EU.

 • Režim jednodenní chirurgie

  V tomto režimu jsou většinou prováděny tzv. malé gynekologické výkony (kyretáže, hysteroskopie, konizace, interrupce, snesení kondylomat, apod.).

  K výkonu se lze objednat na telefonu 325 505 257, výkony zpravidla objednáváme na pondělí, středu a pátek. Předem je třeba zajistit předoperační interní vyšetření včetně EKG u praktického lékaře či v interní ambulanci naší nemocnice (telefon 325 505 280). K příjmu pacientky přicházejí v den výkonu v 6:45.

  Operační program zahajujeme zpravidla v 8:00. Výkon je veden v celkové krátkodobé nitrožilní anestézii (bez intubace). Naprostá většina výkonů netrvá déle než 15 minut. Pacientky propouštíme domů obvykle 4-6 hodin po zákroku, tedy zpravidla v rozmezí 14.-16. hodiny. Pro takové časné propuštění si pacientka musí zajistit doprovod a odvoz.

 • Pooperační péče

  Pooperační péči zajišťujeme v souladu s moderními poznatky medicíny. Podle potřeby intenzívně monitorujeme vitální funkce, v případě nutnosti je nám k disposici kompletně vybavená jednotka intenzivní péče ARO. Pravidlem je pooperační tišení bolesti na začátku jejího nástupu, kdy je nejsnáze ovlivnitelná (preemptivní analgezie). K tomu lze využít velmi účinně i epidurální analgezii.

 • Individuální režim návštěv na oddělení

  Návštěvy na pokojích pacientek jsou doporučeny každý den v době od 13 do 17 hodin. Po domluvě se sestrou oddělení jsme však schopni umožnit návštěvy v libovolnou denní dobu – samozřejmě vždy podle aktuální situace a možností oddělení (tedy zejména s ohledem na ostatní pacientky). S ohledem na ostatní pacienty je však vhodné uskutečnit většinu návštěv v návštěvních místnostech našich oddělení.

  Na jednolůžkových nadstandardních pokojích je režim návštěv individuální – podle přání konkrétní pacientky.