• Parkování v areálu

Vážení návštěvníci Nemocnice Nymburk, parkování je možné přímo v areálu nemocnice, a to na místech vyznačených cedulemi PRO VEŘEJNOST. Nemocnice nemá vrátnici, vjezd a výjezd z areálu je obsluhován automatickou závorou s možností zazvonění na recepci.
Parkování je třeba před odjezdem uhradit v parkovacích automatech umístěných před vchodem na recepci a u hlavní brány do nemocnice (viz přiložená mapa).

Držitelé ZTP – parkování zdarma (parkovací lístek před odjezdem přineste na recepci).
Platba kartou za parkování je možná pouze v automatu u recepce.

Parkování v době 5.00–19.59 (prvních 30 min zdarma).
Parkování v době 20.00–4.59 (prvních 60 min zdarma).
Každá další započatá hodina 50 Kč.
Ztráta či zničení parkovacího lístku 1 000 Kč.

V odůvodněných případech je možné podat žádost o odpuštění platby za parkovné písemně na adrese: Nemocnice Nymburk s.r.o., Boleslavská 425/9, 288 01 Nymburk nebo prostřednictvím emailu reditelstvi@nemnbk.cz. Vždy je nutné předložení parkovacího lístku a účtenky za parkovné.

Mapa parkovacích stání v Nemocnici Nymburk: