• Centrum pro trombózu a hemostázu

Kontakty
Návštěvní hodiny
po
7.30-11.30 a 12.00-15.00
út
7.30-11.30 a 12.00-15.00
čt
7.30-11.30 a 12.00-15.00
7.30-11.30 a 12.00-15.00
Poliklinika Velké Valy (1. patro)
Personální obsazení ambulance

Lékař: MUDr. Irena Čápová, MBA
sestra: Veronika Pivcová

Nemocnice Nymburk s.r.o. nově rozšířila spektrum svých služeb o specializované Centrum pro trombózu a hemostázu (CTH).
V této povahou hematologické ambulanci se prioritně věnujeme poruchám krevní srážlivosti (hemostázy), přičemž se zabýváme problematikou od vrozených trombofilií přes získané poruchy hemostázy nejen ve smyslu trombogenním, ale i krvácivém, až po nejtěžší hereditární koagulopatie typu hemofilie A a B bez inhibitoru či morbus von Willebrand.
Pacientům zajišťujeme individuální, kvalitní a komplexní péči. Naší devizou jsou nejen nadstandardně erudovaný a zkušený personál, ale i rychle dostupné místní laboratorní a radiodiagnostické metody, možnost dozorovaných invazivních výkonů a fyzioterapeutických intervencí, včetně poskytovaných konsilií k hospitalizacím či porodům.
Garantem péče CTH v Nymburce je MUDr. Irena Čápová, která má více než desetiletou praxi v péči o pacienty s poruchami hemostázy v CTH Ústavu hematologie a krevní transfúze (ÚHKT) v Praze. ÚHKT je zároveň formálně pro CTH Nymburk spolupracujícím centrem komplexní péče pro pacienty s poruchami hemostázy (CCC – centrum of comprehensive care for hemophilia).

V našem centru se nevěnujeme problematice transfuziologické ani hematoonkologické, které jsou doménou okolních hematologických pracovišť (Mladá Boleslav, Kolín, Jičín) či onkologických center (Praha, Liberec, Hradec Králové).

Pacienti s platnou žádankou od odesílajícího lékaře se k nám mohou objednat telefonicky.