• Radiodiagnostické oddělení

Umístění

Budova C (vchod přes recepci)

Zobrazit na mapě
Kontakty
Ordinační hodiny
RTG, UZ, MR
po–pá
07.30–15.30
CT (příjem objednávek)
po–pá
13.00–15.30

Úkolem RDG oddělení je vyšetřovat nemocné pomocí zobrazovacích metod.

K tomu je vybaveno následující technikou, splňující všechny zákonné bezpečnostní normy:

  • Magnetickou rezonancí
  • Skiaskopickou a skiagrafickou vyšetřovnou (klasické rentgenové zobrazování), kde se provádějí skiaskopická vyšetření zažívacího a močového systému a skiagrafická vyšetření skeletu, hrudníku a končetin.
  • Ultrazvukem (sonografem) sloužícím k vyšetření břicha, měkkých tkání a cév.
  • Spirálním CT (počítačovým tomografem), který je schopen zobrazit všechny části těla.
  • Oddělením JIP a chirurgickými operačními sály, které jsou vybaveny pojízdnými rentgenovými přístroji a druhým ultrazvukovým přístrojem.

V souvislosti s pokračující digitalizací provozu Radiodiagnostického oddělení a zavádění vyvolávacího systému se mění systém registrace pacientů přicházejících na vyšetření v rámci RDG oddělení: všichni pacienti objednaní s vystavenou žádankou, ať už interní (nemocniční), nebo externí (praktický lékař, ambulantní specialista, jiné zdravotnické zařízení), se budou od 1. března 2022 hlásit na recepci RDG oddělení, tzv. „okénko“. 

Pacienti, kteří dosud nemají žádný záznam v Nemocnici Nymburk, s.r.o. se musí nejdříve registrovat v recepci u vchodu do Nemocnice.

Upozorňujeme, že žádanka je nezbytná pro provedení vyšetření a bez žádanky nelze vyšetření provést. Do doby, než budou zprovozněny elektronické žádanky s digitálním podpisem, je nutné mít žádanku se všemi náležitostmi v papírové podobě podepsanou indikujícím lékařem. 

Děkuji, 

Primář MUDr. Stanislav Kašík,
Radiodiagnostického oddělení
Nemocnice Nymburk, s. r. o.