• Skiagrafie (RTG)

Kontakty

Objednání na vyšetření

Jako u ostatních metod vyšetřujeme na základě žádanky, kterou Vám vystaví praktický či odborný lékař. Po příchodu na RDG oddělení se nejdříve dostavíte k okénku „Příjem RDG oddělení“, kde Vás zaregistrují. Zároveň jste pod dohledem kamerového systému, tj. radiologický asistent nebo pracovník recepce RDG o Vašem pobytu v čekárně ví. Stačí tedy jen vyčkat, až budete vyzváni ke vstupu.

Základní informace ke skiagrafii

Skiagrafie je nejstarší a základní metodou vyšetření pacienta na RDG odděleních. Je založeno na prosvícení částí těla rentgenovými paprsky, které jsou za pacientem zachycovány a měněny v obraz. Původní metoda využívala různé emulze na bázi stříbra. Filmy se vyvolávaly obdobně jako u staré fotografické techniky. Postupně se začaly používat vyvolávací automaty. S technickým pokrokem se přes metodu nepřímé digitalizace (CR) došlo až k současné metodě přímé digitalizace (DR). Výhodou je rychlost, snížení dávky záření, nízké náklady na pořízení jednoho snímku, vysoká kvalita obrazu. Obraz je plně digitální, dá se proto dále zpracovávat (obdobně jako digitální fotografie) a je jednoduché taková data ukládat do datových úložišť, ze kterých jsou snadno a rychle dohledatelná.

Rentgenové záření je záření o velmi krátké vlnové délce (řádově nanometry až pikometry). Záření je generováno rentgenovou lampou, která vysílá záření o poměrně nízké energii a velmi krátkém čase. Snížení energie je možné také díky citlivým flat panelům, které snímají zeslabený signál záření za pacientem. Samotné ozáření je v řádech desítek milisekund. Pro srovnání ozáření: snímek plic odpovídá přibližně třídennímu pobytu v přírodě a ozáření z přírodního pozadí (kosmická radiace, zemská radiace).

Pro dobrou kvalitu vyšetření je nezbytná (kromě špičkové techniky) i dobrá spolupráce pacienta. Je nutné vyvarovat se při vyšetření pohybům, poslouchat pokyny radiologického asistenta, který vyšetření provádí a je za vyšetření zodpovědný (nadechnout, nedýchat, nepolykat, apod.) Před vyšetřením není potřebná žádná příprava. Jen, pokud se jedná o snímek břicha k vyloučení močových kamenů, je vhodné nejíst nadýmavá jídla poslední dva dny před vyšetřením, případně užít Espumisan.

Přístroj

Na našem oddělení používáme nejmodernější techniku od firmy Samsung s dvojicí flat panelů na všechna vyšetření. Druhá snímkovna je vybavená základním přístrojem firmy Siemens, který je doplněn o digitální techniku (flat panely a počítač) od firmy Samsung. Dále máme dva moderní pojízdné přístroje od firmy Samsung, které jsou vybaveny flat panely a kterými snímkujeme pacienty na jednotkách intenzivní péče.

Obrazy (skiagramy, snímky) jsou ihned odesílány na pracovní stanice radiologů, kteří vyšetření za pomoci pokročilého softwaru hodnotí. Jedinečnou vlastností přístrojů od firmy Samsung je podíl umělé inteligence (AI) na zpracování snímků plic: samotný přístroj dokáže označit potenciálně patologické oblasti, které mohou pomoci jak radiologovi, tak i například lékaři na akutním oddělení, aby se na označenou oblast více zaměřil.