• Ultrasonografie (UZ)

Kontakty

Objednání na vyšetření

Vyšetřuje se na základě žádanky, kterou Vám vystaví praktický či odborný lékař. Tento lékař Vás může objednat, nebo se objednáte osobně či telefonicky sami. Po příchodu na RDG oddělení se nejdříve dostavíte do recepce RDG oddělení (tzv. okénko), kde Vás zaregistrují. Pak počkáte v čekárně před UZ vyšetřovnou, kde jsou již o Vás informace v systému. Zároveň jste pod dohledem kamerového systému, sestra o Vašem příchodu k UZ vyšetřovně ví. Stačí jen vyčkat, až budete vyzván sestrou ke vstupu.

 

Základní informace k vyšetření ultrazvukem

Ultrazvuk je jednou ze stěžejních diagnostických metod, při které se k diagnostice využívá vlastností ultrazvuku.

Ultrazvuk o vysoké frekvenci (v rozmezí 1-20 MHz) je vysílán ultrazvukovou sondou a jeho odrazy od struktury orgánů jsou zachycovány toutéž sondou a zpracovány počítačem od podoby obrazu na obrazovce přístroje. Výhodou metody je, že účinky poměrně slabých ultrazvukových vln jsou na živé tkáně minimální, a proto lze ultrazvukem vyšetřovat opakovaně bez obav z poškození orgánů a tkání.

Při vlastním vyšetření vidíme orgány v reálném čase. Jsou viditelné dechové pohyby, pohyby srdce a cév, proudění krve v cévách, pohyby kliček střevních, nebo třeba pohyby plodu. Zároveň nám dává ultrazvuk možnost odhadnout strukturu tkáně (například nádoru), zda je tvořen převážně tukem, vodou či jinou tkání. Lze i barevně zobrazit tok krve a zjistit, jak jsou které struktury či orgány prokrvené.

Provádíme i mimořádná vyšetření, která se provádějí na vyšších pracovištích. Elastografii jater, při které se dá změřit tuhost jater a odhadnout míra poškození jaterní tkáně například léky, v důsledku nemoci či při pravidelném užívání alkoholu. Dále provádíme i kontrastní vyšetření, kdy se vpravuje do žíly malé množství ultrazvukové kontrastní látky a pomocí této látky lépe znázorníme cévy, tok v cévách a tím i míru prokrvení orgánu, nebo nádoru. Tyto údaje jsou pak důležité pro další postup. Touto metodou se dá i lépe stanovit například poškození orgánu po úrazu, kdy se zvýrazní trhlina v játrech, slezině či ledvině.

Ultrazvuk je metoda vlastní každému radiologovi a velmi záleží na zkušenostech a počtu vyšetření, které tento specialista provedl. Na našem pracovišti pracují s ultrazvukovým přístrojem pouze lékaři s nejvyšší kvalifikací v oboru radiologie a zobrazovací metody.

 

Přístroj

Používáme přístroj renomované firmy Canon, konkrétně model Aplio Alpha, který je vybavený čtyřmi multifrekvenčními sondami. Můžeme tak pokrýt vyšetření celého těla.

Pro velké požadavky na vyšetření akutních pacientů je možné, že se čas objednání nebude přesně shodovat s časem vyšetření. Za případná zdržení nemůžeme, jsme povinni vyšetřit přednostně akutní pacienty (například přivezené záchrannou službou, nebo se jedná o pacienty v těžkém stavu na oddělení nemocnice).