• Počítačová tomografie (CT)

Kontakty

Objednání na vyšetření

Vyšetřuje se na základě žádanky, kterou Vám vystaví praktický či odborný lékař. Tento lékař Vás může objednat, nebo se objednáte sám osobně či telefonicky. Po příchodu na RDG oddělení se nejdříve dostavíte na k okénku „Příjem RDG oddělení“, kde Vás zaregistrují a pak již počkáte v čekárně před CT vyšetřovnou, kde jsou již o Vás informace v systému. Zároveň jste pod dohledem kamerového systému, radiologický asistent a sestra tedy o Vašem příchodu do čekárny před CT vyšetřovnou ví. Stačí jen vyčkat, až budete vyzván sestrou ke vstupu, případně dostanete další informace (pití kontrastní látky, informace o podání kontrastní látky nitrožilně).

Informovaný souhlas s nitrožilní aplikací kontrastní látky při CT vyšetření ke stažení zde:

F001 RDG Informovaný souhlas s nitrožilní aplikací kontrastní látky při CT vyšetření_v2

 

Základní informace k CT vyšetření

CT je jednou ze stěžejních diagnostických metod, při které se k diagnostice využívá vlastností rentgenového záření. Rentgenové záření je záření o velmi krátké vlnové délce (řádově nanometry až pikometry). Záření je generováno rentgenovou lampou, která vysílá záření v úzkém paprsku a která zároveň obíhá kolem těla pacienta. Rotační pohyb rentgenky je velmi rychlý a odpovídá jedné kruhové otáčce za 0,25 sekundy při nejvyšší rychlosti snímání. Aby mohl být vyšetřen určitý objem, je pacient uložen na stole, který se pohybuje a posouvá pacienta „tunelem“, kde rotuje samotná RTG lampa. Pohyb stolu je poměrně rychlý, ale bezpečný. Rentgenové paprsky pronikají pacientem a jsou zachycovány citlivými detektory. Výsledné elektrické pulsy z detektorů se snímají a přepočítávají se do obrazů, které odpovídají příčným řezům tělem pacienta. Dat z vyšetření je takové množství, že lze vytvářet i obrazy ve vysoké kvalitě v dalších dvou základních rovinách, ale i v rovinách různě šikmých či zakřivených a lze následně provádět i pokročilé rekonstrukce charakteru 3D a dokonce 4D obrazů (tedy 3D v pohybu). Základní obrazy jsou ve stupni šedi, ale stupňům šedi lze přiřadit i různé barvy, takže výsledný obraz může být i barevný.

Pro dobrou kvalitu vyšetření je nezbytná (kromě špičkové techniky) i dobrá spolupráce pacienta. Je nutné vyvarovat se při vyšetření pohybům, poslouchat hlasové pokyny (nadechnout, nedýchat, nepolykat, apod.). Většinou to pro pacienta nepředstavuje větší zátěž, protože vlastní snímání dat je v řádu několika sekund, maximálně několika desítek sekund.

Důležitá je příprava před vlastním vyšetřením. Je vhodné nejíst minimálně 2 hodiny (lépe 4 hodiny) před vyšetřením, diabetici mohou sníst malé množství potravy (není tedy zcela nutné být nalačno), je dokonce vhodné ráno před vyšetřením pít tekutinu, ale bez bublin a příměsí (například čaj, vodu, ochucenou vodu, nikoliv kávu, ovocné džusy, apod.).

Podle typu vyšetření můžete být vyzváni k pití vodného roztoku kontrastní látky (podáme sami před vyšetřením), eventuálně Vám může být aplikována kontrastní látka nitrožilně při vlastním vyšetřením. V tomto případě naleznete podrobné informace v „Informovaném souhlasu s nitrožilní aplikací kontrastní látky při CT vyšetření“. Používáme vysoce kvalitní kontrastní látky, které navíc podle doporučení odborných společností předehříváme na tělesnou teplotu tak, aby podání bylo pro Vás co nejméně zatěžující.

CT vyšetření u nás popisují jen lékaři s nejvyšší kvalifikací v oboru radiologie a zobrazovací metody.

 

Přístroj

Na našem pracovišti používáme nejmodernější CT přístroj firmy Siemens, Somatom X.ceed. Je to nejmodernější jednozdrojový CT přístroj, který dokáže při jedné otáčce RTG lampy snímat až 128 obrazů (řezů) těla. Je vybaven možností skenování dvojí energií. To nám rozšiřuje naše diagnostické možnosti, například lépe provádět speciální vyšetření (například CT angiografie), nebo určovat složení močových kamenů. V současné době (2024) máme nejmodernější CT přístroj ve Středočeském kraji. Součástí přístroje je i server, kde se ukládají obrazová data. Tento server je vybavený pokročilými diagnostickými algoritmy, které nám pomáhají v hodnocení vyšetření (z jednoho vyšetření může vzniknout například až 5 tisíc obrazů).