• Duchovní služby

Nemocnice Nymburk s.r.o. poskytuje pacientům duchovní služby

Nemocniční kaplan poskytuje péči v duchovní oblasti všem lidem bez rozdílu jejich vyznání či světového názoru. Zachovává mlčenlivost a respektuje svobodu svědomí.

Představení nemocniční kaplanky

Mgr. Ing. Petra Lorenzová je absolventkou Strojní fakulty ČVUT a Katolické teologické fakulty v Praze. Dále absolvovala průřezový výběr studia psychologie na Vysoké škole aplikované psychologie (Obecná psychologie, psychologie osobnosti, Psychologie zdraví a psychické poruchy, řešení konfliktů).

Je členkou Katolické asociace nemocničních kaplanů. Kromě češtiny je schopna také komunikace v anglickém, německém i ruském jazyce.

Pro práci kaplana doplnila své vzdělání kurzy:

 • Výcvik pro dobrovolníky v domácím i lůžkovém hospici (hospic sv. Štěpána v Litoměřicích)
 • Narativní práce s umírajícími (Gaudia)
 • Duchovní potřeby klientů zejména v paliativní péči (hospic sv. Štěpána v Litoměřicích)
 • Kurz pro udělovatele svatého přijímání (Pastorační středisko Arcibiskupství pražského)
 • Eucharistická modlitba (Katolická teologická fakulta)

Jakou péči poskytuje nemocniční kaplan?

 • doprovází pacienty v době nemoci
 • poskytuje lidskou blízkost a osobní rozhovor
 • nabízí povzbuzení a podporu v těžkém životním období
 • pomáhá při hledání motivace a smyslu života
 • odstraňuje pacientův pocit osamocenosti
 • nabízí tichou přítomnost u lůžka nemocného
 • těm, kdo mají zájem, poskytuje četbu Písma svatého, individuální i společnou modlitbu
 • zajišťuje návštěvy duchovních státem uznaných církví

Paní kaplanka je pacientům k dispozici v těchto časech:

Pondělí                9.30–14.30 (lichý týden)

Středa                  9.30–14.30

Pátek                   9.30–14.30

Paní kaplanku můžete pro naléhavé případy kontaktovat telefonicky také mimo uvedené hodiny.

Kontakt:

Tel.: + 420 604 181 615

Email: lorenzova.petra@nemnbk.cz