• Protikorupční strategie a ochrana oznamovatele

Systém ochrany oznamovatele – protikorupční strategie a ochrana oznamovatele

Upraveno vnitřním předpisem – směrnicí SM 111

Vnitřní oznamovací systém organizace: prosetrovatel@nemnbk.cz