• Postupy vyřizování stížností

  • Postupy vyřizování stížností ke stažení Zde
  • Systém ochrany oznamovatele – Pravidla pro oznámení a postup upravuje vnitřní směrnice organizace:

SM 111 – Protikorupční strategie a ochrana oznamovatele.

Vnitřní oznamovací systém organizace:prosetrovatel@nemnbk.cz