• Hodnocení spokojenosti pacientů

Celostátní průzkum HCI Institute

Nemocnice Nymburk se účastní prestižního projektu HealthCare Institut zaměřeného na finanční zdraví, bezpečnost a spokojenost pacientů a zaměstnanců.

Jedná se o komplexní hodnotící projekt zaměřený na finanční zdraví, bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů, hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců českých nemocnic. Struktura komplexního porovnávání vychází z metodiky strategického nástroje pro měření výkonnosti organizací – Balanced Scorecard (autoři: prof. Norton a prof. Kaplan – Harvard University, USA).

Projekt Nejlepší nemocnice ČR probíhá od 1. února do 31. srpna 2023 a poté probíhá sčítání hlasů, vyhodnocení a vyhlašování.

Dotazník dostanete buď přímo při návštěvě nemocnice (v nemocnici jsou pro vyplněné dotazníky k dispozici schránky) nebo si jej můžete vytisknout a zaslat jej na adresu: Nemocnice Nymburk s.r.o., Boleslavská 425/9, 288 01 Nymburk.

Dotazníky k vyplnění online: