• Hodnocení spokojenosti pacientů

Celostátní průzkum HCI Institute

Nemocnice Nymburk se i letos zúčastnila prestižního projektu HealthCare Institut zaměřeného na finanční zdraví, bezpečnost a spokojenost pacientů a zaměstnanců.

Jedná se o komplexní hodnotící projekt zaměřený na finanční zdraví, bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů, hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců českých nemocnic. Struktura komplexního porovnávání vychází z metodiky strategického nástroje pro měření výkonnosti organizací – Balanced Scorecard (autoři: prof. Norton a prof. Kaplan – Harvard University, USA).

Projekt Nejlepší nemocnice ČR probíhal od 1. února do 31. srpna 2023, nyní probíhá sčítání hlasů, vyhodnocení a poté bude následovat vyhlášení.