• Oddělení patologie

Umístění

Suterén B, C

Zobrazit na mapě
Kontakty

Oddělení patologie v nymburské nemocnici je v provozu od roku 1974, jeho zakladatelkou a primářkou do roku 2009 byla MUDr. Soňa Vodičková.

Oddělení patologie je umístěno v suterénu budov B a C.

Hlavním úkolem oddělení patologie je provádět vyšetření vzorků tkání a orgánů pacientů hospitalizovaných či ambulantních. Toto vyšetření se nazývá biopsie a ta stanoví druh chorobného procesu, který odebranou tkáň postihl. Toto vyšetření bývá často rozhodující pro stanovení léčby. Oddělení patologie provádí též cytologická vyšetření.

Pitvy, dříve hlavní náplň práce patologií, postupně od padesátých let 20. století, ustupují do pozadí a klíčovou se stává diagnostika bioptická. Pitva však přesto neztrácí na významu. Představuje totiž zpětnou vazbu pro klinické lékaře a rovněž umožňuje korekci představ získaných moderními zobrazovacími postupy. Každé oddělení patologie tak do jisté míry plní i kontrolní činnost a tím přispívá k důvěryhodnosti příslušné nemocnice.

Žádanka – histologické/cytologické vyšetření (.doc)
Žádanka – histologické/cytologické vyšetření (.pdf)

Laboratorní příručka