• Magnetická rezonance

Kontakty

 

 

Základní informace k vyšetření MR

Magnetická rezonance (MR) je metoda založená na nukleární magnetické rezonanci. Jde o jeden z nejnákladnějších přístrojů používaných v medicíně. Je to z důvodu použití pokročilé technologie, kdy je součástí přístroje i supravodič, který je chlazený tekutým héliem. Samotné hélium je pak chlazené tekutým dusíkem. Aby se vyvinulo dostatečně vysoké a homogenní magnetické pole ve vyšetřovně, které je generováno elektromagnetem, musí být do přístroje nepřetržitě přiváděno velké množství elektrické energie.
Tělo pacienta je na vyšetřovacím stole umístěno do extrémně vysokého magnetického pole (1,5-3 Tesla). Podobné hodnoty magnetického pole se ve Sluneční soustavě pohybují pouze na povrchu Slunce (2-6 Tesla). Na Zemi je magnetické pole 100 000 krát nižší. V tomto vysokém magnetickém poli dojde k „narovnání“ spinů jader atomů (sleduje se zejména vodík, protože je v těle nejvíce zastoupen). Pak se do takto srovnaných atomů vyšle radiofrekvenční signál vysoké intenzity. Takto excitované atomy vysílají slabé elektrické pulzy, které se snímají cívkami přiloženými na tělo pacienta. Pacienti jsou ve vyšetřovně vystavení dvěma silám: vysokému magnetickému poli a radiofrekvenčním pulzům.
Počítač s vysokým výkonem dokáže pomocí určitých algoritmů spočítat z obdržených slabých pulzů obrazová data, která hodnotí radiolog. Vyšetření jsou náročná na hodnocení, hodnotí pouze zkušení radiologové a výsledek je podle vyšetření hotový od 1 do 5 dní. U akutních vyšetření ještě týž den.

 

Přístroj

Náš přístroj, Siemens Somatom Sola 1,5 Tesla, patří ke špičkovým přístrojům. Jsme vybaveni pro vyšetření celého těla a přístroj je vybaven nejnovější technologií, včetně prvky umělé inteligence.

 

Upozornění před vstupem na vyšetření

 • Aby nedošlo k poškození přístroje nebo pacienta, je nutné zcela a bezpodmínečně uposlechnout pokynům vyšetřujícího radiologického asistenta, který provází pacienta po celou dobu vyšetření.
 • Je zakázané vnést do vyšetřovny jakýkoliv materiál, na který by mohlo působit magnetické pole (např. hodinky, šperky a jiné ozdoby, piercing, mobilní telefony a jiná elektronická zařízení). Všechna elektronická zařízení a zařízení citlivá na magnetické pole (např. paměťová média, kreditní karty apod.) se mohou ve vyšetřovně znehodnotit. Je tedy vhodné takové předměty na vyšetření vůbec s sebou nenosit, případně je lze zanechat v převlékací kabince před vyšetřením.
 • Modernější kovové části implantované v těle, jako jsou náhrady kloubů (endoprotézy) či jiné implantáty, jsou v posledních cca 30 letech většinou nemagnetické (např. titan, keramika). Je však nutné schovat si po implantaci poučení a doklad o tom, že s implantovaným materiálem lze podstoupit vyšetření na magnetické rezonanci (vydává se pro 1,5 Tesla a 3 Tesla). Pokud takový doklad nemáte, je nutné si ho zajistit na pracovišti, kde byl výkon provedený
 • Podstoupit MR vyšetření můžete až 6 týdnů po operaci s použitím kovů (předpokládá se, že se kov již částečně či úplně přihojí).
 • Vyjímatelné zubní náhrady se musí vyjmout, u pevných je vhodné mít doklad o možnosti vyšetření na MR, u rovnátek je vhodné vyjmout obvodový drátek, ve kterém se může indukovat elektrický proud a obraz je pak výrazně rušen.
 • Vyšetření nesmí být provedeno pokud je implantovaný kochleární implantát a pokud máte v oku či bezprostřední blízkosti oka střepinu. Obdobně můžete mít střepinu či kovovou šponu i jinde v těle: zde je vždy vhodné o tomto informovat indikujícího lékaře a dále se postupuje podle toho, kde se materiál nachází.
 • Před vyšetřením dostanete žádanku od indikujícího lékaře, dále je součástí žádanky Informovaný souhlas a dotazník. Informovaný souhlas je nutné si přečíst, a pokud máte dotazy, neváhejte se zeptat personálu našeho MR pracoviště. Dotazník slouží k Vaší bezpečnosti, je dostupný na našich webových stránkách. Je nutné jej před vyšetřením zodpovědně vyplnit.
 • Vyšetření je pro pacienta může být zatěžující – pohyby výrazně ovlivňují kvalitu vyšetření, pacient se nesmí se po celou dobu vyšetření pohnout. Vyšetření je časově náročné (15 – 60 minut).
 • Proti hluku různé frekvence a intenzity dostane pacient protihluková sluchátka.
 • Při vyšetření se tělo může zahřívat, uvnitř přístroje („tunelu“) je větrák, který ho pomáhá ochlazovat. Intenzita lze měnit.
 • Ve vyšetřovně je chladno kvůli chlazení technologie. K dispozici je deka.
 • Dle typu vyšetření může být aplikována kontrastní látka do žíly, je bezpečná a před aplikací je pacient poučen. Objem látky je malý, pohybuje se od 5 do 20 ml.
 • Vždy je možné vyšetření přerušit stisknutím balonku v ruce pacienta, které upozorní laboranta na obtíže. Je možné, že se vyšetření nedokončí a indikující lékař neobdrží požadované údaje.
 • Při strachu z uzavřených prostor je vhodné o tomto informovat indikujícího lékaře. Do určité míry lze tento stav ovlivnit medikamenty, u těžké klaustrofobie lze vyšetření provést pouze v celkové anestézii (nelze na našem pracovišti).