• Centrální operační sály

Kontakty

Centrální operační sály zajišťují zázemí pro operační výkony Nemocnice Nymburk. Cílem poskytované péče na oddělení Centrálních operačních sálů je především bezpečí pacienta.

Na sálech pracuje celá řada zdravotníků: operatéři, anesteziologové, tým sálových sester (instrumentářek), tým anesteziologických sester, sanitáři.

Operační sály jsou moderně vybaveny pro operace klasické i laparoskopické, rovněž i operace miniinvazivní. Pro potřeby operatérů jednotlivých operačních oborů (chirurgie, traumatologie, gynekologie-porodnice, ORL) jsou k dispozici nové operační stoly, moderní laparoskopické věže, operační světla, instrumentária. Dále HD endoskopické a artroskopické soupravy, pojízdná RTG C – ramena, ultrazvukové přístroje.
Všechny sály jsou vybaveny operačními stoly s polohovacím zařízením a vyhříváním pro pacienta.

Anesteziologické týmy tvořené sestrou a lékařem poskytují kompletní anesteziologickou péči, což je soubor postupů zajišťujících znecitlivění celkové či regionální nutné k umožnění provedení operačních výkonů. Anesteziologická péče je poskytována plně v souladu s doporučenými postupy odborné společnosti, na prvním místě je snaha o zachování bezpečnosti pacientů v perioperačním období. Anesteziologický tým zajišťuje ve spolupráci s gynekologicko-porodnickým oddělením v indikovaných případech porodnickou epidurální analgezii maminkám k porodu.
Prostory Centrálních operačních sálů jsou provozně odděleny od ostatních oddělení a jsou tvořeny moderně vybavenými operačními sály.  Provoz operačních sálů je nepřetržitý. Jednotlivá instrumentária jsou umístěna v kontejnerovém systému a po použití jsou transportována na oddělení Centrální sterilizace.