• Omezení provozu vybraných pracovišť nemocnice (pravidelně aktualizujeme)

V souladu s Vládou ČR vyhlášeným nouzovým stavem a s doporučeními Bezpečnostní rady státu přijímáme následující omezení provozu. Doufáme, že tato striktní opatření jsou pouze dočasná:

 • Dětská pohotovost: Bohužel jsme nuceni omezit provoz dětské pohotovosti. V současné době nejsme schopni suplovat péči za uzavřené ordinace dětských praktických lékařů. Prioritou je pro nás zajištění porodnického oddělení.
  Pokud má Váš lékař pro děti a dorost uzavřenou ordinaci, zkuste kontaktovat jiného dětského lékaře v okrese.
  V akutních případech konzultujte možnost ošetření na naší lince 325 505 261 (266).
 • Odběrové místnosti na Poliklinice v Okružní ulici:  Od úterý 17.3.2020 se uzavírá odběrová místnost na Poliklinice v Okružní ulici do 24.3.2020. Nutný akutní odběr krve Vám provedeme na poliklinice Velké Valy, provozní doba 06:30 až 09:30 hod.
 • Algesiologická ambulance: Můžete využít telefonických konzultací s lékařem v čase, kdy jste objednáni + možnost vystavení e-receptu. Pacienti, kteří užívají léky na recept s modrým pruhem se musí dostavit osobně na ambulanci.
 • Diabetologická ambulance: Můžete využít telefonických konzultací s lékařem v ordinační dobu + možnost vystavení e-receptu.
 • Gastroenterologická ambulance: Můžete využít telefonických konzultací s lékařem v ordinační dobu + možnost vystavení e-receptu.
 • Kardiologická ambulance: Můžete využít telefonických konzultací s lékařem v ordinační dobu + možnost vystavení e-receptu.
 • Plicní ambulance (TRN): Můžete využít telefonických konzultací s lékařem v ordinační dobu + možnost vystavení e-receptu.
 • ORL ambulance: Vyšetření jen po předchozím telefonickém objednání.
 • RHB ambulance: uzavřena
 • Revmatologická ambulance: uzavřena
 • Ortopedická ambulance: uzavřena
 • Chirurgická ambulance: probíhají pouze nutné kontroly a akutní případy. Informace po telefonu podává sestra, v případě potřeby je na telefonu i lékař + možnost vystavení e-receptu.
 • Interní ambulance: probíhají pouze nutné kontroly a akutní případy. Informace po telefonu podává sestra, v případě potřeby je na telefonu i lékař + možnost vystavení e-receptu.
 • Gynekologická ambulance: probíhají pouze nutné kontroly a akutní případy. Informace po telefonu podává sestra, v případě potřeby je na telefonu i lékař + možnost vystavení e-receptu.
 • Odborné poradny a specializované ambulance: Od pondělí 16. března do odvolání platí uzavření všech odborných poraden a specializovaných ambulancí. Chirurgická, interní a gynekologicko-porodnická příjmová ambulance zůstávají v provozu.
 • Lůžkové provozy: Od úterý 3. března 2020 do odvolání platí zákaz návštěv na všech lůžkových pracovištích.

Nemocnice si je vědoma přetížení linek KHS, a proto zřizujeme krizové linky Nemocnice Nymburk, které jsou v provozu každý pracovní den od 8:00 – 15:30 hod na telefonních číslech 739 579 535 a 739 568 524. Zde s nimi bude komunikovat zdravotnický personál naší nemocnice.