• Návštěvní hodiny

Pravidla pro návštěvy

Návštěvní hodiny pro jednotlivá oddělení jsou uvedeny zde. Jinou dobu návštěvy prosím zkonzultujte s lékařem či zdravotní sestrou příslušného oddělení.

Návštěvy jsou zde povoleny pouze nejbližším rodinným příslušníkům a se svolením ošetřujícího lékaře.

Dále prosíme všechny návštěvníky, aby respektovali zdravotní stav a kondici hospitalizovaných pacientů a přizpůsobili tomu své chování i délku návštěvy, děkujeme.

  • Interna 14:00-17:00
  • Chirurgie 14:00-18:00
  • Intenzivní péče 14:00-16:00
  • Gynekologie 13:00-17:00
  • Porodnice 13:00-17:00
  • Novorozenci 13:00-17:00

Před vstupem na oddělení je třeba zakoupit v prodejním automatu návleky, nebo si s sebou přinést domácí obuv na přezutí.