• Hudební festival Let It Roll

V souvislosti s konáním hudebního festivalu Let It Roll na milovickém letišti přijala Nemonice Nymburk společně s organizátory, starosty dotčených obcí a policisty následující opatření:

(1) V nemocnici budou ošetřovány případy, které nebude možné zvládnout přímo v místě konání festivalu. Ošetření na místě zajišťuje Asociace samaritánů České republiky.

(2) Dohodli jsme se na přítomnosti jednoho ze členů festivalové ochranky v naší nemocnici, konkrétně v recepci, a to v nejvíce rizikových hodinách – tedy v noci na pátek, na sobotu a na neděli, vždy od 22 hodin večer do 6 hodin ráno. Podle příslibu produkce festivalu půjde o člověka schopného přijímat účelná opatření. Jeho výchozí pozice bude na recepci a hlavním úkolem bude pomoc s identifikací účastníků festivalu a pomoc s překonáními jazykové bariéry, v případě nutnosti pak využití jeho mužské síly při pacifikování případného agresivního pacienta.

(3) O víkendu budou posíleny směny v recepci, v interní ambulanci, na INT JIP (pouze v noci), na RTG, na chirurgické ambulanci, centrální sanitáři posíleni pouze v noci.

(4) Je zajištěna podpora pro sepsání dlužního úpisu pro nepojištěné cizince.

(5) Na místech s předpokládanou největší fluktuací návštěvníků jsou pro ně připraveny letáčky s praktickými informacemi.