• Ivan Oliva převzal vedení nymburské nemocnice

Své pověření krizového manažera ve společnosti Nemocnice Nymburk, s.r.o. dnes začal naplňovat Dr. Ing. Ivan Oliva. Do funkce jej včera jmenovala Rada města Nymburk poté, co z funkce jednatelky společnosti odvolala Ing. Alenu Havelkovou. Ivan Oliva nemocnici povede do řádného ukončení výběrového řízení na nového jednatele.

„Pověření jsem přijal, protože se prakticky celý profesní život věnuji záchraně společností ve složité situaci. Prošel jsem řadou podniků v chemickém a především farmaceutickém průmyslu a v posledních letech jsem byl ředitelem Nemocnice na Homolce, prestižního zdravotnického zařízení, které se mi podařilo finančně stabilizovat a v loňském roce dovést k nejlepšímu finančnímu výsledku v celé třicetileté historii nemocnice,“ říká Ivan Oliva.

Město Nymburk si klade za cíl provozovat nemocnici, která poskytuje kvalitní služby pacientům ve svém regionu, a veškeré její výnosy používat na zlepšování kvality poskytovaných služeb. Rada města deklarovala potřebu aktivnějších kroků k plnému zajištění nasmlouvané zdravotní péče, zpracování koncepce rozvoje nemocnice a zlepšení finanční kondice společnosti.

„Ze stanoviska města jako stoprocentního vlastníka nemocnice plyne samozřejmě jádro kroků, které mě v nejbližší době čekají. Mám-li je shrnout, musím zmínit důraz na zajištění kvalitní zdravotní péče, vstřícnost k pacientům, otevřenou komunikaci, a samozřejmě důsledný přístup k ekonomice provozu nemocnice,“ dodává Ivan Oliva.

Ivan Oliva předpokládá, že se zúčastní výběrového řízení na nového jednatele společnosti Nemocnice Nymburk, s.r.o., jehož vypsání včera Město jako jediný společník avizovalo.

————————————–

Dr. Ing. Ivan Oliva (1957), v roce 1983 dokončil studium chemie na VŠCHT v Praze, na stejné škole v roce 1997 získal doktorát v oboru „řízení a ekonomika podniku“. Působil v zahraniční i v ČR v řadě mezinárodních společností zejména v oboru chemie, farmacie a medicíny – v poslední době ve vrcholných pozicích v petrochemické skupině PKN/Orlen (2012-2014) a jako ředitel pražské Nemocnice na Homolce (2014-2018).