• Ivan Oliva se nezúčastní výběrového řízení na jednatele Nemocnice Nymburk

Dr. Ing. Ivan Oliva je jednatelem Nemocnice Nymburk s.r.o. od poloviny března letošního roku. Do funkce jej jmenovala Rada města Nymburk jako krizového manažera poté, co z funkce jednatelky společnosti odvolala Ing. Alenu Havelkovou, a s tím, že v brzké době bude vyhlášeno výběrové řízení na definitivního jednatele nemocnice.

„Od počátku jsem zvažoval, zda se do výběrového řízení přihlásím, ale nakonec jsem se rozhodl tak neučinit. Za uplynulých osm měsíců se mně a mému týmu podařilo splnit všechny úkoly, které jsem na počátku od pana starosty a jeho kolegů z Rady dostal – především zpracovat realistickou střednědobou strategii rozvoje nemocnice, stabilizovat její finanční situaci, vyřešit zásadní personální problémy a vybudovat odborně zdatný tým vedení nemocnice. Celý život se věnuji především nápravě stavu společností v problémech, a za takovou již nyní nymburskou nemocnici nepovažuji.“ komentuje své rozhodnutí Ivan Oliva.

Výběrové řízení na nového jednatele nymburské nemocnice bylo Radou města vyhlášeno 11.10.2019, přihlášky město přijímá do pátku 15.11.2019. Předpokládá se, že nový jednatel se své funkce ujme hned od počátku roku 2020.

„Děkuji všem zaměstnancům nemocnice za nadstandardní nasazení při implementaci nutných změn a panu starostovi i jeho kolegům za přínosnou spolupráci. Svému nástupci a celé nemocnici pak přeji do dalšího období mnoho zdaru.“ dodává Ivan Oliva.

Starosta Nymburka Ing. Tomáš Mach, PhD., k rozhodnutí Ivana Olivy říká: „Rozhodnutí pana jednatele plně respektuji, svou roli krizového manažera bezezbytku naplnil. Chtěl bych především poděkovat za práci, kterou pro naši nemocnici odvedl. Díky němu a jeho týmu se konečně podařilo získat odpovědi na otázky, které dříve bohužel zůstávaly bez odezvy. V mnoha případech se podařilo odhalit, ale i napravit nesprávně nastavené mechanismy fungování nemocnice a v ruce teď máme strategii jejího dalšího rozvoje a před námi úkol vybrat toho, kdo nám ji pomůže naplňovat.“

 

V Nymburce 14.11.2019