• Nemocnice Nymburk s.r.o. nabízí stanovení protilátek na onemocnění COVID-19

Naše nemocnice nově nabízí možnost kvantitativního stanovení protilátek proti viru SARS-Cov-2 třídy IgG.
Odběr vzorku krve a laboratorní vyšetření zajišťuje laboratoř oddělení klinické biochemie a hematologie naší nemocnice, ve druhém patře polikliniky Velké Valy (Velké Valy 237, Nymburk), odběr vzorku krve provádí odběrová místnost v prvním patře polikliniky Velké Valy, a to v pracovní dny a v době od 7:00 do 9:00 hod. Odběr se provádí ze žíly, tzn. standardního žilního odběru a výsledky se dozvíte, bude-li malý provoz, na místě asi za 1 hodinu od odběru, nebo dle domluvy s personálem.
Zájemce se dostaví do laboratoře, kde mu bude vytištěn účet. Cena vyšetření je 450,- Kč včetně odběru krve. Zájemce uhradí účet na pokladně nemocnice (budova A, projdete recepcí) a s dokladem o úhradě účtu se dostaví do odběrové místnosti k odběru vzorku krve. Účet si může zájemce nechat vystavit i předem.
Test lze provést všem, s výjimkou případů, kdy mají akutní příznaky jakéhokoliv onemocnění.
Stanovení množství protilátek třídy IgG je vhodné jak pro pacienty, kteří onemocnění COVID-19 prodělali, tak pro ty, kteří mohli být infikováni, ale s mírnými nebo žádnými příznaky a domnívají se, že mohli být infikováni. Průkaz protilátek třídy IgG poukazuje na již dříve prodělanou infekci. Stejně tak je test vhodný pro kontrolu po očkování, zda si organismus vytvořil protilátky proti SARS-Cov-2 v dostatečném množství. Toto vyšetření je dobrovolné a je určeno pro samoplátce.