• Nemocnice Nymburk zaznamenala první pacienty s COVID-19

V pátek 3. 4. 2020 ve večerních hodinách Nemocnice Nymburk zaznamenala první pozitivně testované případy na COVID-19. Jednalo se celkem o čtyři pacienty, z nichž u dvou byl již od počátku na základě klinických příznaků praktikován bariérový režim. Po potvrzení nálezu byli převezeni na specializované infekční oddělení Nemocnice Na Bulovce a ÚVN Střešovice.

Zbylí dva pozitivní pacienti (ročník 1936 a 1938), manželský pár, který byl zpočátku hospitalizován na standardních lůžkách bez klinických příznaků onemocnění COVID 19, zůstal v ošetřování Nemocnice Nymburk. Testování bylo provedeno před plánovaným překladem do jiného zařízení k terminální péči. Manžel v sobotu zemřel. Jednalo se o polymorbidního pacienta s již vstupně slabou imunitou, u nějž příčin a úmrtí nejspíš nesouvisí s koronavirovou
infekcí. Manželům jsme umožnili strávit poslední chvíle spolu v bariérovém pokoji.

Z důvodu prvotního neinfekčního režimu těchto dvou pacientů musí zaměstnanci, kteří s nimi byli v kontaktu, přijmout povinná bezpečnostní opatření dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR. Dále bude tento personál testován PCR odběry a stěry z nosohltanu na SARSCoV-2 a RAPID test na průkaz protilátek z kapilární krve v době 5 a 14 dnů od poslední expozice. Dle instrukcí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje jim byl v domácím prostředí
doporučen maximální možný bariérový režim a sledování zdravotního stavu do vyloučení nákazy.

Ústřední výbor krizového štábu NNBK přijal v úzké spolupráci s KHS okamžitá opatření k zajištění a nepřerušení provozu a zároveň k zachování přísných hygienických požadavků, která chrání pacienty i zaměstnance nemocnice. Všem zaměstnancům děkujeme za jejich profesionální přístup.