• Nové C-rameno na operačních sálech

Na operačních sálech chirurgického oddělení Nemocnice Nymburk dnes byl po posledních testech a zaškolení obsluhy uveden do provozu moderní rentgenový přístroj. Je vybaven tzv. C-ramenem, které umožňuje snadné polohování přístroje kolem pacienta. „Díky tomu můžeme najít nejvhodnější úhel pohledu na operovanou oblast a získat tak co nejvíce informací potřebných pro operujícího traumatologa. Přístroj dále přinese zmenšení radiační zátěže pro pacienty i personál. Rentgenové snímky z operací se navíc dají přímo ukládat do nemocničního informačního systému v digitální formě a jsou tak v případě potřeby snadno přístupné na jiných pracovištích nemocnice během další léčby pacienta,“ říká vedoucí lékař radiodiagnostického oddělení MUDr. Pavel Knytl.

Tato nová investice ve výši kolem 1,5 milionu korun je pro nás začátkem naplňování strategie rozvoje nemocnice, kterou před pár týdny schválilo nymburské zastupitelstvo, a jejímž cílem je zajistit stabilní budoucnost pro pacienty i zaměstnance a rozvíjet nemocnici jako odborné, plně funkční a vstřícné zdravotnické zařízení,“ dodává Dr. Ing. Ivan Oliva, jednatel nemocnice.