• Omezené obnovení návštěv

Nemocnice Nymburk s účinností od 29. 5. 2020 povoluje návštěvy na všech svých odděleních v řádných návštěvních hodinách, a to s následujícími omezeními:

  1. Povolena je pouze jedna návštěva na pokoji, a to po dobu 15 minut (rezervace termínu návštěvy není možná).
  2. Při vstupu do budovy a po celou dobu návštěvy mějte krytá ústa a nos čistou rouškou.
  3. Nemocnice si vyhrazuje právo kontroly měření teploty u všech návštěv.
  4. Při vstupu do budovy si vydezinfikujte ruce a omezte kontakt s plochami.
  5. Po vstupu na oddělení si znovu vydezinfikujte ruce a řádně svoji návštěvu ohlaste personálu.
  6. Umožní-li to okolnosti, upřednostněte setkání ve venkovních prostorech nemocnice.
  7. Buďte ohleduplní a v případě jakékoli známky infekce zvolte jiný způsob komunikace s pacientem.