• Rada města odvolala jednatelku Nemocnice Nymburk

Na dnešním jednání Rada města Nymburk při výkonu působnosti valné hromady Nemocnice Nymburk, s.r.o., odvolala Ing. Alenu Havelkovou z pozice jednatelky Nemocnice Nymburk, s.r.o.

Krizovým manažerem byl jmenován Dr. Ing. Ivan Oliva, který povede nemocnici do řádného ukončení výběrového řízení na nového jednatele.

Cílem současné koalice je provozovat nemocnici, která poskytuje kvalitní služby pacientům v našem regionu, nikoliv její prodej, jak je nám opakovaně podsouváno. Jsme přesvědčeni, že město Nymburk by jako jediný vlastník mělo provozovat „neziskovou nemocnici“, kde výnosy budou použity výhradně na zlepšování kvality služeb. Pracujeme na sestavení konsenzuálního plánu rozvoje, který bude odrážet potřebu zdravotních služeb v regionu, včetně jejich předpokládaného budoucího vývoje a zároveň bude ekonomicky únosný.

Víme, že kvalitní nemocnici tvoří především profesionální a stabilní týmy zdravotníků, kterým bychom chtěli pro jejich náročnou práci nadále poskytovat i odpovídající techniku a pracovní prostředí. V rozporu s tvrzením jednatelky bylo zjištěno, že nemocnice je bohužel zatížená nemalým investičním dluhem jak na hmotném, tak nehmotném majetku v řádech desítek milionů korun. Současně jako většina nemocnic v České republice se potýká s nedostatkem personálu. K dosažení naších cílů je nutná personální a ekonomická stabilizace, která vyjde z podrobné analýzy stavu. Pověření krizového manažera vedením Nemocnice Nymburk, s.r.o. a vyhlášení výběrového řízení na jednatele je prvním z nutných kroků k těmto cílům.

Dle vyjádření starosty města Nymburk Ing. Tomáše Macha, PhD. „Rada města konstatovala, že ze strany jednatelky nemocnice nejsou dlouhodobě činěny kroky k plnému zajištění nasmlouvané zdravotní péče. Jednatelka též do současné doby nepředložila požadovanou koncepci rozvoje nemocnice a nepravdivě informovala o její finanční kondici. Věříme, že podniknuté kroky jsou v zájmu občanů, pacientů, nemocnice i jejího personálu.“

V lednu letošního roku proběhlo jednání na Krajském úřadu Středočeského kraje, kde bylo vedení města upozorněno, že Nemocnice Nymburk má vážné problémy ve spolupráci se Záchrannou službou Středočeského kraje při zajištění péče o akutní pacienty.

Vzhledem k současnému stavu a potřebě lepší komunikace mezi městem Nymburk a nemocnicí rada města přijala další opatření. Koncem února došlo k rozšíření počtu členů dozorčí rady Nemocnice Nymburk, s.r.o. a jejímu obsazení odborníky nejen na problematiku zdravotnictví, ale i práva a ekonomie. Druhým krokem je jmenování radního pro oblast zdravotnictví, MUDr. Aleše Tomana, MBA. Zároveň Rada města Nymburka požádala okresní sdružení České lékařské komory Nymburk o spolupráci na tvorbě rozvojové koncepce nemocnice s důrazem na potřeby regionu a zlepšení spolupráce nemocnice s lékaři primární péče.

Městský úřad Nymburk Tiskový mluvčí Mob.: 727 983 547 Mgr. Petr Černohous petr.cernohous@meu-nbk.cz Tel.: 325 501 252
sdružení České lékařské komory Nymburk o spolupráci na tvorbě rozvojové koncepce nemocnice s důrazem na potřeby regionu a zlepšení spolupráce nemocnice s lékaři primární péče.